Skrypt z Kodeksu karnego

Skrypt z Kodeksu karnego to profesjonalne opracowanie dla studentów, aplikantów i profesjonalnych prawników, którzy chcą utrwalić swoją wiedzę z zakresu prawa karnego. Publikacja przydaje się podczas codziennej pracy i rozwiązywania kazusów, zwłaszcza tych wymagających wiedzy z części szczególnej Kodeksu. Skrypt z KK zawiera wszystkie regulacje umieszczone w kodeksie i został przygotowany zgodnie z jego systematyką.

Format: PDF

Liczba stron: 143

Stan prawny: 14 marca 2024 r.

Zobacz także: Skrypt z Kodeksu postępowania karnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *