Opracowanie

Umowa zamiany

Spis treści:

 1. Ogólnie
 2. Charakter prawny umowy
 3. Przedmiot i forma umowy
 4. Odpowiednie stosowanie przepisów o sprzedaży

1. Ogólnie

Umowa zamiany – umowa, w której każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy.

Funkcja – umowa zamiany umożliwia wymianę dóbr bez konieczności używania środków pieniężnych. Współcześnie występuje głównie w stosunkach koleżeńskich, w sferze profesjonalnej pojawia się natomiast jako forma międzynarodowej umowy barterowej.

2. Charakter prawny umowy

 1. konsensualna
 2. dwustronnie zobowiązująca
 3. odpłatna – w przeciwieństwie do ceny, tutaj świadczenie wzajemne polega na obowiązku przeniesienia własności rzeczy
 4. wzajemna
 5. kauzalna
 6. ekwiwalentna – świadczenia powinny posiadać porównywalną wartość (inaczej będziemy mieli mieszankę umowy zamiany i darowizny)

3. Przedmiot i forma umowy

Przedmiotem umowy może być:

 1. ruchomość
 2. nieruchomość
 3. zbywalne prawo majątkowe

Zamiana może być zawarta w dowolnej formie. Wyjątkiem są sytuacje, gdy szczególnej formy wymagają inne przepisy (np. akt notarialny przy zamianie nieruchomości).

4. Odpowiednie stosowanie przepisów o sprzedaży

Odpowiednio stosuje się na przykład przepisy o wydaniu i odebraniu rzeczy (art. 545 k.c.), wyjaśnieniach i wydaniu dokumentacji (art. 546 k.c.), rozkładzie kosztów wydania i odebrania rzeczy (art. 547 k.c.), przejściu korzyści i ciężarów związanych z rzeczą (art. 548 k.c.), zwłoce ze specyfikacją (art. 549 k.c.) czy zwłoce kupującego w odbiorze rzeczy (art. 551 k.c.).

Wykluczone jest odpowiednie stosowanie przepisów o cenie maksymalnej, minimalnej i wynikowej (art. 538 – 540 k.c.). Dodatkowo, jeśli stronami umowy są konsument i przedsiębiorca, stosuje się odpowiednio przepisy konsumenckie.

Przepisy o szczególnych rodzajach sprzedaży:

 1. nie stosuje się sprzedaży na raty i zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej;
 2. stosuje się sprzedaż na próbę i prawo odkupu.

M. W.

Orzeczenia:

Bibliografia:

 • J. Ciszewski, K. Jędrej i in., Kodeks cywilny. Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, 2014;
 • J. Jezioro w: E. Gniewek, P. Machnikowski [red.], Kodeks cywilny. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, 2014;
 • M. Safjan w: K. Pietrzykowski [red.], Kodeks cywilny. Komentarz. T. 2, Wydawnictwo C. H. Beck, 2015.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *