Pod tym adresem znajdował się stary skrypt z ustawy

Nowy, aktualny skrypt, znajduje się pod tym adresem

Kompletny skrypt z Kodeksu karnego. Podzielony na mniejsze partie ułatwiające planowanie nauki oraz wydruk. Specjalna czcionka (jedna z mniej przyjemnych w odbiorze) została dobrana w taki sposób, by ułatwiać zapamiętywanie. Zachęcam do pobierania oraz przesyłania uwag, sugestii i innej tego typu krytyki.

Skrypt obejmuje całą część ogólną kodeksu oraz większość części szczególnej. Pominąłem rozdziały dotyczące przestępstw, które nie pojawiały się ani w mojej praktyce, ani podczas studiów/aplikacji. Z oczywistych względów skrypt nie zawiera opracowania części wojskowej.

 1. Część ogólna – zasady odpowiedzialności
 2. Część ogólna – formy popełnienia przestępstwa
 3. Część ogólna – wyłączenie odpowiedzialności karnej
 4. Część ogólna – kary
 5. Część ogólna – środki karne
 6. Część ogólna – środki kompensacyjne
 7. Część ogólna – zasady wymiaru kary
 8. Część ogólna – recydywa
 9. Część ogólna – środki probacyjne
 10. Część ogólna – zbieg przestępstw i kara łączna
 11. Część ogólna – środki zabezpieczające
 12. Część ogólna – przedawnienie i zatarcie skazania
 13. Część ogólna – odpowiedzialność za przestępstwa za granicą
 14. Część ogólna – słowniczek
 15. Część szczególna – przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 16. Część szczególna – przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu
 17. Część szczególna – przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 18. Część szczególna – przestępstwa przeciwko wolności
 19. Część szczególna – przestępstwa przeciwko sumieniu i wyznaniu
 20. Część szczególna – przestępstwa przeciwko wolności seksualnej
 21. Część szczególna – przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
 22. Część szczególna – przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
 23. Część szczególna – przestępstwa przeciwko pracownikom
 24. Część szczególna – przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu
 25. Część szczególna – przestępstwa przeciwko dokumentom
 26. Część szczególna – przestępstwa przeciwko mieniu
 27. Część szczególna – przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Michał Wysocki