Druga część skryptu z kodeksu cywilnego obejmuje regulacje dotyczące własności oraz innych praw rzeczowych. Zachęcam do pobierania oraz przesyłania uwag, sugestii i innej tego typu krytyki.

Skrypt z ustawy – Kodeks cywilny – własność i inne prawa rzeczowe – download.

Michał Wysocki