Opracowanie

RODO – Zbiór danych

Przetwarzanie danych osobowych rzadko odbywa się z wykorzystaniem pojedynczych informacji. Najczęściej dotyczy mniejszych lub większych grup, stąd istotne jest, by poznać definicję zbioru danych osobowych.

Definicję zbioru danych umieszczono w art. 4 pkt 6, zgodnie z którą jest to uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.

Powyższe definicja wskazuje na trzy kumulatywne przesłanki istnienia zbioru danych:

  1. to zestaw informacji zawierający dane osobowe
  2. posiadający odpowiednią strukturę oraz
  3. umożliwiający dostęp do danych według określonych kryteriów.

Dla zdefiniowania zestawu jako zbioru danych nie ma znaczenia sposób jego prowadzenia, nośnik, na którym się znajduje, technologia służąca do odczytu danych lub rodzaj uporządkowania. Istotne jest jednak to, by jakaś forma uporządkowania była wykorzystana w strukturze zbioru.

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że poprzednie regulacje na definicji zbioru danych budowały system ochrony danych osobowych. Unijne rozporządzenie wprowadza natomiast to pojęcie w zasadzie tylko po to, by doprecyzować swój zakres przedmiotowy. Nie normuje natomiast obowiązku rejestracji, ewidencjonowania lub zgłaszania zbiorów danych osobowych jakiemukolwiek podmiotowi.

Zachęcam do dyskusji i podsyłania propozycji na kolejne opracowania związane z RODO!

Michał Wysocki

Bibliografia:

  1. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, 2017;
  2. A. Dmochowska, M. Zadrożny, Unijna reforma ochrony danych osobowych. Analiza zmian, C.H. Beck, 2016;
  3. M. Krzysztofek, Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, C.H. Beck, 2016;
  4. P. Litwiński (red.), Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, C.H. Beck, 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *