Opracowanie

RODO – Strona trzecia

Ostatnią istotną z punktu widzenia RODO kategorią podmiotów, do których stosować będziemy nowe przepisy, są strony trzecie.

Jak wynika z art. 4 pkt 10, strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

Powyższa definicja ma charakter mieszany. Z jednej strony występuje w niej element pozytywny (wskazanie jaki podmiot wchodzi w grę), z drugiej zaś – strona trzecia definiowana jest przez nieposiadanie cech, które mogą zakwalifikować ją do czterech innych wskazanych grup.

Trudno powiedzieć, dlaczego polskie tłumaczenie używa określenia „strona trzecia”, zamiast znanego z prawa cywilnego terminu „osoba trzecia”. Podkreśla się, że pojęcia te powinny na gruncie RODO mieć tożsame znaczenie.

Problemy pojawiają się również w przypadku ostatniej grupy podmiotów – osób, które z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego mogę przetwarzać dane osobowe. I tutaj polskie tłumaczenie jest mylące, bowiem analiza wersji niemieckiej czy angielskiej pozwala przyjąć, że chodzi raczej o osoby, którym administrator czy podmiot przetwarzający mogą wydawać wiążące polecenia. Będą to więc przykładowo pracownicy lub współpracownicy tych podmiotów, choćby nie posiadali nawet konkretnego dokumentu upoważnienia. Raczej nie powinno budzić wątpliwości, że te właśnie osoby nie będą stronami trzecimi w rozumieniu przywołanego przepisu.

Zachęcam do dyskusji i podsyłania propozycji na kolejne opracowania związane z RODO!

Michał Wysocki

Bibliografia:

 1. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, 2017;
 2. A. Dmochowska, M. Zadrożny, Unijna reforma ochrony danych osobowych. Analiza zmian, C.H. Beck, 2016;
 3. M. Krzysztofek, Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej po reformie. Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, C.H. Beck, 2016;
 4. P. Litwiński (red.), Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, C.H. Beck, 2018

2 thoughts on “RODO – Strona trzecia

 1. Dalej nie rozumiem pojęcia „strona trzecia”. W pewnych opracowaniach pojawiły się przykłady do tej definicji, że są to kancelarie prawne, firmy konsultingowe, firmy sprzątające? Te ostatnie niby skąd.

  P.S. a gdzie moja zgoda i art 13 przy publikacji komentarza? ;)

  1. A co konkretnie jest niezrozumiałego w tej definicji? Trzecią stronę należy ustalać w oparciu o konkretny stan faktyczny, dla konkretnych danych osobowych. Generalnie w danej sytuacji przetwarzania konkretnych danych strona trzecia to podmiot, który nie jest osobą której dane dotyczą, administratorem, podmiotem przetwarzającym lub osobą przetwarzającą z upoważnienia administratora. W bardzo dużym uproszczeniu można powiedzieć że to podmiot, któremu jeszcze nie ujawniono jakichś danych – i dla tych właśnie danych jest on stroną trzecią.

   Pisząc komentarz wyraziłeś/aś jednocześnie zgodę na publikację. Ale wystarczy słowo, a komentarz zniknie. Nie mogę przecież go przetwarzać bez zgody osoby uprawnionej, prawda? ;)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *