Opracowanie

RODO – Powiadomienie o wykonaniu żądania

Obok konieczności egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, administrator ma także obowiązek informowania o podjętych w sprawie czynnościach.

Dodatkowe obowiązki, stanowiące uzupełnienie żądań osób, których dane dotyczą, zostały nałożone na administratorów w art. 19 RODO. Po pierwsze, administrator ma obowiązek poinformowania o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych przeprowadzonych zgodnie z art. 16-18 każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe. Bez znaczenia jest przy tym, czy administrator ujawnił te dane osobiście, czy np. za pośrednictwem innego podmiotu.

Opisywany obowiązek będzie jednak wyłączony, gdy takie poinformowanie okaże się niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. W pierwszym przypadku sprawa jest jasna – chodzi o realny brak możliwości wykonania tej czynności, wynikający np. z tego, że odbiorca zmarł lub jako osoba prawna uległ likwidacji. Niewspółmiernie duży wysiłek w każdej sytuacji będzie musiał być oceniany indywidualnie, a jego wykładnia nie może zmierzać do oczywistego pokrzywdzenia osób, których dane dotyczą – to one są bowiem grupą najbardziej chronioną przez RODO.

Z obowiązkiem informacyjnym opisanym wcześniej wiążą się także konieczność poinformowania przez administratora osoby, której dane dotyczą, o odbiorcach danych usuniętych, sprostowanych lub ograniczonych. Czynność ta jest obligatoryjna wtedy, gdy podmiot danych o nią zawnioskował.

Michał Wysocki

Bibliografia:

  1. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, 2017;
  2. P. Litwiński (red.), Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, C.H. Beck, 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *