Opracowanie

RODO – Podstawy przetwarzania – Interes publiczny

Obok interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, RODO umożliwia także przetwarzanie danych osobowych na podstawie interesu publicznego.

W myśl art. 6 ust. 1 lit. e przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

By powyższa przesłanka została spełniona, w prawie Unii lub państwa członkowskiego musi istnieć podstawa prawna przetwarzania danych. Nie wymaga się jednak, by zawierała cel tego przetwarzania – wystarczy, że z przepisu wynika jego niezbędność do realizacji zadań opisanych w art. 6 ust. 1 lit. e.

Podobnie jak w przypadku poprzednich przesłanek, i tę należy rozpatrywać z punktu widzenia zasad proporcjonalności, ograniczenia celu i minimalizacji danych. Przetwarzanie nie może bowiem w sposób nadmierny ingerować w prawa i wolności obywateli Unii.

W przypadku przewidzianym omawianym przepisem osoba, której dane dotyczą, może na podstawie art. 21 wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych (wyjątek to badania naukowe, historyczne lub statystyczne). Podmiot danych nie może jednak żądać ich usunięcia lub przeniesienia.

Michał Wysocki

Bibliografia:

  1. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, 2017;
  2. P. Litwiński (red.), Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, C.H. Beck, 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *