Wzory pism

Pokrzywdzony w sprawach o wykroczenia – Wzory Pism

Wyjątkowe opracowanie wzorów pism procesowych dla osoby pokrzywdzonej wykroczeniem, która chce dochodzić swoich praw przed sądem lub organami ścigania!

Książka zawiera wzory 35 pism procesowych z praktycznymi objaśnieniami, które umożliwią zgodne z prawem prezentowanie swojego stanowiska.

Praktyczna publikacja przyda się również studentom i aplikantom zawodów prawniczych oraz profesjonalnym pełnomocnikom.

KUP KSIĄŻKĘ

Z MATERIAŁÓW Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny skryptu: aktualny (ostatnia weryfikacja: 31 lipca 2020 r.)

Dla kogo?
 • Osoby pokrzywdzone wykroczeniem
 • Studenci prawa
 • Aplikanci zawodów prawniczych
 • Pełnomocnicy procesowi
Dlaczego warto?
 • Przejrzysta forma
 • Komplet pism do poprowadzenia sprawy w sądzie
 • Prosty, zrozumiały język
 • Objaśnienia pod każdy wzorem
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika
 • Cena w granicach jednego piwa w pubie
O książce

Liczba stron: 55

Format: PDF (A4)

Data wydania: 30 lipca 2020 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Pokrzywdzony w sprawach o wykroczenia – Wzory Pism to przygotowana przez zawodowego pełnomocnika praktyczna publikacja zawierająca wszystkie najbardziej powszechne wzory pism, jakie składa osoba pokrzywdzona w sprawach o wykroczenia. Napisana prostym, zrozumiałym językiem, publikacja zawiera 35 pism, dzięki którym możliwe jest samodzielne dochodzenie swoich praw przed sądem i organami ścigania. Pod każdym wzorem znajdują się szczegółowe objaśnienia, dzięki czemu publikacja przyda się również studentom, aplikantom i profesjonalnym pełnomocnikom. Stan prawny: 30 lipca 2020 r.

KUP KSIĄŻKĘ

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

Spis treści
 • Wniosek o zawiadomienie Dyrektora Biblioteki o stwierdzonych uchybieniach
 • Żądanie ścigania sprawcy wykroczenia
 • Cofnięcie żądania o ściganie sprawcy wykroczenia
 • Wniosek o zawiadomienie właściwej rady adwokackiej
 • Wniosek o wydanie potwierdzenia złożenia zawiadomienia
 • Wniosek o ukaranie za kradzież
 • Wniosek o ukaranie za szczucie psem
 • Oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego
 • Odstąpienie od oskarżenia
 • Usprawiedliwienie nieobecności
 • Oświadczenie o wstąpieniu w prawa zmarłego pokrzywdzonego
 • Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy
 • Wniosek o niezamieszczanie w protokole informacji o miejscu pracy
 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
 • Wniosek o przywrócenie terminu
 • Wskazanie adresata do doręczeń
 • Wniosek o sporządzenie kopii akt
 • Wniosek o przeprowadzenie dowodu
 • Wniosek o przyjęcie oświadczenia na piśmie
 • Zażalenie na postanowienie o tymczasowym zajęciu przedmiotów
 • Wniosek o wydanie kopii materiałów dowodowych
 • Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
 • Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania
 • Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania
 • Sprzeciw wobec wniosku o skazanie bez rozprawy
 • Wniosek o umożliwienie nagrywania rozprawy
 • Wniosek o ponowne przeprowadzenie dowodu
 • Wniosek o przesłuchanie świadka w drodze pomocy prawnej
 • Wniosek o przekład uzasadnienia
 • Sprzeciw od wyroku nakazowego
 • Cofnięcie sprzeciwu od wyroku nakazowego
 • Wniosek o uzasadnienie
 • Apelacja
 • Cofnięcie apelacji
 • Wniosek o uzasadnienie wyroku odwoławczego

Michał Wysocki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *