Opracowania

W tym dziale znajdują się wszystkie opracowania, które nie kwalifikują się do innych kategorii.

Aplikacja

Prawo karne

Obrona konieczna – kompletne opracowanie zagadnienia.

Opracowanie przestępstw:

  1. Dzieciobójstwo
  2. Eutanazja
  3. Namowa i pomoc w samobójstwie
  4. Nieumyślne spowodowanie śmierci
  5. Zabójstwo

Prawo cywilne

Instytucje prawa cywilnego:

  1. Miejsce zamieszkania

Umowy:

  1. Umowa użyczenia
  2. Umowa zamiany

Prawo rodzinne

Instytucje prawa rodzinnego:

  1. Separacja

Dane osobowe

RODO – zbiór tekstów poświęconych europejskiemu rozporządzeniu dotyczącemu danych osobowych.