Opracowanie

Nieumyślne spowodowanie śmierci

Spis treści:

  1. Znamiona czynu zabronionego
  2. Zagrożenie karne
  3. Zbieg przepisów

1. Znamiona czynu zabronionego

Nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 k.k.) jest przestępstwem powszechnym, którego sprawcą może być każdy. Można je popełnić przez działanie lub zaniechanie (ale tylko, gdy ciążył na was specjalny prawny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi).

Między zachowaniem sprawcy a skutkiem w postaci śmierci człowieka musi istnieć związek przyczynowy. Działanie nie musi być wyłącznym czynnikiem prowadzącym do śmierci, ale musi być niezbędnym (tj. bez zachowania sprawcy nie doszłoby do utraty życia).

Śmierć następuje w razie stwierdzenia trwałego, nieodwracalnego ustania czynności mózgu.

Od zabójstwa przestępstwo z art. 155 k.k. odróżnia zamiar sprawcy. O ile bowiem w pierwszym przypadku przestępca chce zabić człowieka, o tyle w drugim nie ma takiego zamiaru, a mimo to doprowadza do śmierci na skutek niezachowania wymaganych w danym przypadku reguł ostrożności. Do przyjęcia odpowiedzialności z art. 155 k.k. dochodzi jedynie wtedy, gdy śmierć człowieka jest niezamierzonym następstwem działania sprawcy, polegającym na niezachowaniu przeciętnego obowiązku ostrożności w sytuacji, w której na podstawie normalnej zdolności przewidywania i ogólnego obowiązku dbałości o życie ludzkie lub przewidywania skutków własnych działań można wymagać od człowieka, aby nie dopuścił do nastąpienia przestępnego skutku.

Ciekawostka: polskie sądy uznają, że cios w głowę, efektem którego ofiara pada na beton, rozbija sobie czaszkę i umiera, traktować należy jako czyn z art. 155 k.k. Sprawca nie chciał przecież zabić, po prostu nie przewidział efektów swoich działań.

2. Zagrożenie karne

Nieumyślne spowodowanie śmierci zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

3. Zbieg przepisów

Niewłaściwy (pomijalny zbieg) – z przepisami określającymi typy kwalifikowane ze względu na następstwo w postaci nieumyślnego spowodowania śmierci (art. 158 § 3 k.k., art. 154 k.k., art. 156 § 3 k.k., art. 163 k.k. itp.).

Kumulatywny zbieg – z art. 157 § 1 k.k., jeśli efektem spowodowania zwykłego uszczerbku na zdrowiu jest śmierć pokrzywdzonego.

M. W.

Bibliografia:

  • A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz. Wydawnictwo C. H. Beck, 2015
  • M. Królikowski, R. Zawłocki, Kodeks karny. Część szczególna. Tom I, Wydawnictwo C. H. Beck, 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *