Wyjątkowe opracowanie całości Kodeksu wykroczeń dla wszystkich, którzy cenią szybką i efektywną naukę!

Książka zawiera 61 stron w formacie A4, na których zawarto opracowanie wszystkich części kodeksu – ogólnej i szczególnej.

Praktyczna publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów prawa i kierunków pokrewnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób, które chciałyby przy minimalnym nakładzie środków poznać tę dziedzinę prawa.

KUP KSIĄŻKĘ

Z MATERIAŁÓW Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny skryptu: aktualny (ostatnia weryfikacja: 17 sierpnia 2020 r.)

Dla kogo?
 • Studenci prawa i kierunków pokrewnych
 • Aplikanci zawodów prawniczych
 • Pełnomocnicy procesowi
 • Pracownicy organów ścigania
 • Osoby zainteresowane prawem wykroczeń
Dlaczego warto?
 • Przejrzysta forma
 • Opracowanie całości Kodeksu wykroczeń
 • Prosty, zrozumiały język
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika
 • Cena w granicach jednego piwa w pubie
O książce

Liczba stron: 61

Format: PDF (A4)

Data wydania: 17 sierpnia 2020 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Kodeks wykroczeń – Skrypt z tekstu ustawy to kompleksowe opracowanie tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z materialnym prawem wykroczeń. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy tego aktu prawnego. Publikacja jest efektem kilkunastoletniego doświadczenia autora w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych. Dopracowana i przystępna forma sprawia, że nauka KW nigdy nie była tak prosta! Stan prawny: 17 sierpnia 2020 r.

KUP KSIĄŻKĘ

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

Spis treści
 • Wstęp
 • Skróty
 • Część ogólna
  • Zasady odpowiedzialności
  • Kary, środki karne i zasady ich wymiaru
  • Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego
  • Warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu
  • Przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz zatarcie ukarania
  • Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych
  • Stosunek do ustaw szczególnych
 • Część szczególna
  • Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
  • Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym
  • Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
  • Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
  • Wykroczenia przeciwko osobie
  • Wykroczenia przeciwko zdrowiu
  • Wykroczenia przeciwko mieniu
  • Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów
  • Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej
  • Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego
  • Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji
  • Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe

Michał Wysocki