Wyjątkowe opracowanie rozdziałów 33 – 50 Kodeksu postępowania karnego dla wszystkich, którzy cenią szybką i efektywną naukę!

Książka zawiera 68 stron w formacie A4, na których zawarto opracowanie art. 297 – 467 (rozdziały 33 do 50) Kodeksu.

Praktyczna publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów prawa i kierunków pokrewnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób, które chciałyby przy minimalnym nakładzie środków poznać tę dziedzinę prawa.

KUP KSIĄŻKĘ

Z MATERIAŁÓW Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny skryptu: aktualny (ostatnia weryfikacja: 29 marca 2021 r.)

Dla kogo?
 • Studenci prawa i kierunków pokrewnych
 • Aplikanci zawodów prawniczych
 • Pełnomocnicy procesowi
 • Pracownicy organów ścigania
 • Osoby zainteresowane postępowaniem karnym
Dlaczego warto?
 • Przejrzysta forma
 • Opracowanie dużej części Kodeksu postępowania karnego
 • Prosty, zrozumiały język
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika
 • Cena w granicach jednego piwa w pubie
O książce

Liczba stron: 68

Format: PDF (A4)

Data wydania: 29 marca 2021 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Kodeks postępowania karnego – Skrypt z tekstu ustawy. Tom 3 to kompleksowe opracowanie rozdziałów 33 – 50 tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z prawem karnym procesowym. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy potrzebne do nauki. Publikacja jest efektem kilkunastoletniego doświadczenia autora w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych. Dopracowana i przystępna forma sprawia, że nauka KPK nigdy nie była tak prosta! Stan prawny: 29 marca 2021 r.

KUP KSIĄŻKĘ

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

Spis treści
 • Wstęp
 • Skróty
 • Postępowanie przygotowawcze
  • Przepisy ogólne
  • Wszczęcie śledztwa
  • Przebieg śledztwa
  • Zamknięcie śledztwa
  • Dochodzenie
  • Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym
  • Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym
  • Akt oskarżenia
 • Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
  • Wstępna kontrola oskarżenia
  • Przygotowanie do rozprawy głównej
  • Jawność rozprawy głównej
  • Przepisy ogólne o rozprawie głównej
  • Rozpoczęcie rozprawy głównej
  • Przewód sądowy
  • Głosy końcowe
  • Wyrokowanie
 • Postępowanie odwoławcze
  • Przepisy ogólne
  • Apelacja
  • Zażalenie i sprzeciw

Michał Wysocki