Wyjątkowe opracowanie rozdziałów 19 – 32 Kodeksu postępowania karnego dla wszystkich, którzy cenią szybką i efektywną naukę!

Książka zawiera 60 stron w formacie A4, na których zawarto opracowanie art. 167 – 295 (rozdziały 19 do 32) Kodeksu.

Praktyczna publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów prawa i kierunków pokrewnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób, które chciałyby przy minimalnym nakładzie środków poznać tę dziedzinę prawa.

KUP KSIĄŻKĘ

Z MATERIAŁÓW Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny skryptu: aktualny (ostatnia weryfikacja: 23 października 2020 r.)

Dla kogo?
 • Studenci prawa i kierunków pokrewnych
 • Aplikanci zawodów prawniczych
 • Pełnomocnicy procesowi
 • Pracownicy organów ścigania
 • Osoby zainteresowane postępowaniem karnym
Dlaczego warto?
 • Przejrzysta forma
 • Opracowanie dużej części Kodeksu postępowania karnego
 • Prosty, zrozumiały język
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika
 • Cena w granicach jednego piwa w pubie
O książce

Liczba stron: 60

Format: PDF (A4)

Data wydania: 23 października 2020 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Kodeks postępowania karnego – Skrypt z tekstu ustawy. Tom 2 to kompleksowe opracowanie rozdziałów 19 – 32 tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z prawem karnym procesowym. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy potrzebne do nauki. Publikacja jest efektem kilkunastoletniego doświadczenia autora w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych. Dopracowana i przystępna forma sprawia, że nauka KPK nigdy nie była tak prosta! Stan prawny: 23 października 2020 r.

KUP KSIĄŻKĘ

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

Spis treści
 • Wstęp
 • Skróty
 • Dowody
  • Przepisy ogólne
  • Wyjaśnienia oskarżonego
  • Świadkowie
  • Biegli, tłumacze, specjaliści
  • Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy
  • Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego
  • Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie
  • Kontrola i utrwalanie rozmów
 • Środki przymusu
  • Zatrzymanie
  • Środki zapobiegawcze
  • Poszukiwanie oskarżonego i list gończy
  • List żelazny
  • Kary porządkowe
  • Zabezpieczenie majątkowe

Michał Wysocki