Wyjątkowe opracowanie całości Kodeksu postępowania karnego dla wszystkich, którzy cenią szybką i efektywną naukę!

Książka zawiera 317 stron w formacie A4, na których zawarto opracowanie całości Kodeksu.

Praktyczna publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów prawa i kierunków pokrewnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób, które chciałyby przy minimalnym nakładzie środków poznać tę dziedzinę prawa.

KUP KSIĄŻKĘ

Z MATERIAŁÓW Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny skryptu: aktualny (ostatnia weryfikacja: 2 lipca 2021 r.)

Dla kogo?
 • Studenci prawa i kierunków pokrewnych
 • Aplikanci zawodów prawniczych
 • Pełnomocnicy procesowi
 • Pracownicy organów ścigania
 • Osoby zainteresowane postępowaniem karnym
Dlaczego warto?
 • Przejrzysta forma
 • Opracowanie całości Kodeksu postępowania karnego
 • Prosty, zrozumiały język
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika
 • Uwzględnia nowelizację wchodzącą w życie 22 czerwca 2021 r.
O książce

Liczba stron: 317

Format: PDF (A4)

Data wydania: 16 czerwca 2021 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Aktualny, kompletny skrypt z Kodeksu postępowania karnego, uwzględniający nowelizację wchodzącą w życie 22 czerwca 2021 r. Publikacja stanowi kompilację czterech tomów skryptu z KPK, których treść została poprawiona i zaktualizowana. Jeśli szukasz profesjonalnie przygotowanych materiałów do nauki, które ułatwią Ci skuteczne i szybkie zdobywanie wiedzy, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! Wybierając kompilację skryptów z KPK oszczędzasz 50 zł! Stan prawny: 21 lipca 2021 r.

KUP KSIĄŻKĘ

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

Spis treści
 • Wstęp
 • Skróty
 • Przepisy wstępne
 • Sąd
 • Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny, podmiot zobowiązany, właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem
 • Czynności procesowe
 • Dowody
 • Środki przymusu
 • Postępowanie przygotowawcze
 • Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
 • Postępowanie odwoławcze
 • Postępowania szczególne
 • Nadzwyczajne środki zaskarżenia
 • Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia
 • Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych
 • Koszty procesu
 • Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych

Michał Wysocki