Wyjątkowe opracowanie pierwszych osiemnastu rozdziałów Kodeksu postępowania karnego dla wszystkich, którzy cenią szybką i efektywną naukę!

Książka zawiera 58 stron w formacie A4, na których zawarto opracowanie art. 1 – 166 (rozdziały 1 do 18) Kodeksu.

Praktyczna publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów prawa i kierunków pokrewnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób, które chciałyby przy minimalnym nakładzie środków poznać tę dziedzinę prawa.

KUP KSIĄŻKĘ

Z MATERIAŁÓW Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny skryptu: aktualny (ostatnia weryfikacja: 29 września 2020 r.)

Dla kogo?
 • Studenci prawa i kierunków pokrewnych
 • Aplikanci zawodów prawniczych
 • Pełnomocnicy procesowi
 • Pracownicy organów ścigania
 • Osoby zainteresowane postępowaniem karnym
Dlaczego warto?
 • Przejrzysta forma
 • Opracowanie dużej części Kodeksu postępowania karnego
 • Prosty, zrozumiały język
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika
 • Cena w granicach jednego piwa w pubie
O książce

Liczba stron: 58

Format: PDF (A4)

Data wydania: 28 września 2020 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Kodeks postępowania karnego – Skrypt z tekstu ustawy. Tom 1 to kompleksowe opracowanie rozdziałów 1 – 18 tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z prawem karnym procesowym. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy potrzebne do nauki. Publikacja jest efektem kilkunastoletniego doświadczenia autora w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych. Dopracowana i przystępna forma sprawia, że nauka KPK nigdy nie była tak prosta! Stan prawny: 28 września 2020 r.

KUP KSIĄŻKĘ

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

Spis treści
 • Wstęp
 • Skróty
 • Przepisy wstępne
 • Sąd
  • Właściwość i skład sądu
  • Wyłączenie sędziego
 • Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny, podmiot zobowiązany, właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem
  • Oskarżyciel publiczny
  • Pokrzywdzony
  • Oskarżyciel posiłkowy
  • Oskarżyciel prywatny
  • Oskarżony
  • Obrońcy i pełnomocnicy
  • Przedstawiciel społeczny
  • Podmiot zobowiązany
  • Właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem
 • Czynności procesowe
  • Orzeczenia, zarządzenia i polecenia
  • Narada i głosowanie
  • Porządek czynności procesowych
  • Terminy
  • Doręczenia
  • Protokoły
  • Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów
  • Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt

Michał Wysocki