Opracowanie

Dzieciobójstwo

Spis treści:

  1. Znamiona czynu zabronionego
  2. Zagrożenie karne
  3. Zbieg przepisów

1. Znamiona czynu zabronionego

Dzieciobójstwo (art. 149 k.k.) jest typem uprzywilejowanym przestępstwa zabójstwa (art. 148 k.k.).

Przestępstwa może dopuścić się wyłącznie matka zabitego dziecka. Jest więc to czyn indywidualny niewłaściwy.

Dzieciobójstwo jest przestępstwem materialnym, można je popełnić przez działanie lub zaniechanie. Do ustawowych znamion należy zabicie dziecka w okresie porodu (od wystąpienia pierwszych skurczów porodowych do wydalenia łożyska z ciała kobiety, plus ewentualnie z przyczyn psychologicznych dodatkowo do 48 godzin) oraz wpływ przebiegu porodu na zamiar (chodzi o to, by zamiar zabójstwa powstał w wyniku przeżyć matki związanych z porodem, np. gdy jest bardzo bolesny). Zakwalifikowanie zabójstwa dziecka w trybie uprzywilejowanym wymaga stwierdzenia specyficznego, odbiegającego od normy, przebiegu porodu lub specyficznej lub odbiegającej od normy wrażliwości kobiety na przebieg porodu. Brak symptomów zakłóceń w sferze psychiki po stronie rodzącej kobiety wyklucza przyjęcie przepisu art. 149 k.k. jako podstawy odpowiedzialności.

Przestępstwo można popełnić tylko umyślnie, w zamiarze bezpośrednim lub ewentualnym.

Co ciekawe, jeśli kobieta urodzi martwe dziecko, a później będzie próbowała je zabić wypełniając warunki art. 149 k.k., będzie można jej zachowanie kwalifikować jako usiłowanie nieudolne.

2. Zagrożenie karne

Dzieciobójstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

3. Zbieg przepisów

Zbieg pozorny – z innymi przestępstwami przeciwko życiu.

M. W.

Bibliografia:

  • A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz. Wydawnictwo C. H. Beck, 2015
  • M. Królikowski, R. Zawłocki, Kodeks karny. Część szczególna. Tom I, Wydawnictwo C. H. Beck, 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *