Kodeks cywilny. Część ogólna – Skrypt

Posted Leave a commentPosted in Skrypt

Wyjątkowe opracowanie części ogólnej Kodeksu cywilnego dla wszystkich, którzy cenią szybką i efektywną naukę! Książka zawiera 58 stron w formacie A5, na których zawarto opracowanie pierwszej części kodeksu. Praktyczna publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów prawa i kierunków pokrewnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób, które chciałyby przy minimalnym nakładzie środków poznać tę dziedzinę prawa. […]

KPK – Skrypt

Posted Leave a commentPosted in Skrypt

Kodeksy regulujące postępowania sądowe i pozasądowe należą do najdłuższych ustaw w polskim porządku prawnym. Z tego powodu nauka tych regulacji jest wyjątkowo mozolna i trudna. Podręczniki zawierają tylko część treści zamieszczonych w kodeksach, do tego szybko się dezaktualizują. Dlatego warto korzystać z syntetycznych i zawsze aktualnych źródeł podczas nauki. Jednym z nich jest moja publikacja […]

Kodeks pracy – Skrypt

Posted Leave a commentPosted in Skrypt

Wyjątkowe opracowanie całości Kodeksu pracy dla wszystkich, którzy cenią szybką i efektywną naukę! Książka zawiera 130 stron w formacie A4, na których zawarto opracowanie wszystkich części kodeksu. Praktyczna publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów prawa i kierunków pokrewnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób, które chciałyby przy minimalnym nakładzie środków poznać tę dziedzinę prawa. Z […]

Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Skrypt

Posted Leave a commentPosted in Skrypt

Wyjątkowe opracowanie całości Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dla wszystkich, którzy cenią szybką i efektywną naukę! Książka zawiera 47 stron w formacie A4, na których zawarto opracowanie wszystkich części kodeksu. Praktyczna publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów prawa i kierunków pokrewnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób, które chciałyby przy minimalnym nakładzie środków poznać tę dziedzinę […]

Kodeks wykroczeń - skrypt

Kodeks wykroczeń – Skrypt

Posted Leave a commentPosted in Skrypt

Prawo karne i prawo wykroczeń to dwa uzupełniające się obszary polskiego ustawodawstwa. Regulują nasze codzienne życie. O ile jednak Kodeks karny pojawia się w nim stosunkowo rzadko, prawo wykroczeń towarzyszy nam nieustannie. Drobne wykroczenia drogowe, śmiecenie w miejscu publicznym czy zakłócanie spokoju sąsiadów są przykładami tego, co reguluje KW. Żeby ułatwić Ci poznanie tej dziedziny […]

Kodeks karny – Skrypt

Posted Leave a commentPosted in Skrypt

Prawo karne materialne reguluje przede wszystkim Kodeks karny. Kodeks opisuje zasady odpowiedzialności, kary i reguły ich wymierzania oraz typy poszczególnych przestępstw. W części wojskowej opisano natomiast sprawy związane z odpowiedzialnością karną żołnierzy. Prawo karne to obowiązkowy przedmiot na studiach i jedna z tych dziedzin prawa, które dotykają nas każdego dnia. Dlatego warto przyłożyć się do […]

Księgi wieczyste – Skrypt z orzecznictwem

Posted Leave a commentPosted in Skrypt

Profesjonalne opracowanie ustawy w zakresie ksiąg wieczystych ułatwiające szybką i efektywną naukę, wzbogacone o wybór praktycznego orzecznictwa! Skrypt zawiera opracowanie wszystkich niezbędnych przepisów regulujących księgi wieczyste, które są niezbędne w nauce na studiach/aplikacji i w praktyce zawodowej. Pod każdą partią tekstu znajduje się bogaty wybór orzecznictwa, które ma ułatwić zrozumienie i zapamiętanie opracowywanych instytucji. Ze […]

Kodeks postępowania administracyjnego – Skrypt

Posted Leave a commentPosted in Skrypt

Kodeks postępowania administracyjnego – Skrypt z tekstu ustawy to kompleksowe opracowanie tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z działaniem organów administracyjnych. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy tego aktu prawnego. Dopracowana i przystępna forma sprawia, że nauka KPA nigdy nie była tak prosta! […]

Skrypt z ustawy – RODO

Posted Leave a commentPosted in Skrypt

Skrypt z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) – RODO. Skrypt nie zawiera dwóch ostatnich rozdziałów dotyczących aktów delegowanych i przepisów […]