Materiały, omówienia i rady jak uczyć się prawa

Kategoria: Wzory pism

Pozew o zapłatę faktury. Omówienie i wzory

Wyjątkowe opracowanie tematyki pozwu o zapłatę faktury, które przyda się przedsiębiorcom, osobom fizycznym i profesjonalnym pełnomocnikom.

Książka zawiera 33 strony w formacie A4, na których zawarto wszystkie niezbędne informacje potrzebne do samodzielnego skonstruowania pozwu.

Praktyczna publikacja skierowana jest przede wszystkim do wierzycieli, którzy chcą dochodzić swoich roszczeń przed sądem, a także profesjonalnych pełnomocników występujących w takich sprawach.

KUP KSIĄŻKĘ

Z MATERIAŁÓW Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny publikacji: aktualny (ostatnia weryfikacja: 29 października 2020 r.)

Dla kogo?
 • Wierzyciele
 • Przedsiębiorcy
 • Studenci prawa i kierunków pokrewnych
 • Aplikanci zawodów prawniczych
 • Pełnomocnicy procesowi
Dlaczego warto?
 • Przejrzysta forma
 • Opracowanie wszystkich niezbędnych elementów pozwu o zapłatę
 • Prosty, zrozumiały język
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika
 • Cena stanowiąca ułamek kosztu porady prawnej
O książce

Liczba stron: 33

Format: PDF (A4)

Data wydania: 29 października 2020 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Pozew o zapłatę faktury. Omówienie i wzory to profesjonalny poradnik, dzięki któremu będziesz mógł stworzyć od zera pozew o zapłatę faktury. Napisany przystępnym, pozbawionym prawniczego żargonu językiem, zawiera wszystko co niezbędne, by przygotować takie pismo procesowe. Na końcu książki znajdują się wzory, które można dowolnie modyfikować. Dodatkowo do książki dołączono te same wzory w plikach umożliwiających samodzielną edycję. Autor jest adwokatem specjalizującym się w prawie gospodarczym i w tworzeniu pism procesowych. Stan prawny: 29 października 2020 r.

KUP KSIĄŻKĘ

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

Spis treści
 • Po co składać pozew?
 • Wymogi postępowania sądowego
 • Oznaczenie powoda
 • Oznaczenie pozwanego
 • Do jakiego sądu skierować pozew
 • Sądy polubowne i wydziały
 • Tytuł pisma
 • Wartość przedmiotu sporu
 • Żądanie pozwu
 • Wniosek o zasądzenie kosztów
 • Wniosek o tryb postępowania
 • Oznaczenie daty wymagalności roszczenia
 • Informacja o próbie porozumienia przedsądowego
 • Wnioski dowodowe
 • Inne wnioski
 • Uzasadnienie
 • Podpis
 • Załączniki
 • Opłata od pozwu
 • Braki formalne
 • Sposób wniesienia pozwu
 • Pozew o zapłatę faktury – roboty budowlane
 • Pozew o zapłatę faktury – sprzedaż towaru
 • O mnie

Michał Wysocki

Pokrzywdzony w sprawach o wykroczenia – Wzory Pism

Wyjątkowe opracowanie wzorów pism procesowych dla osoby pokrzywdzonej wykroczeniem, która chce dochodzić swoich praw przed sądem lub organami ścigania!

Książka zawiera wzory 35 pism procesowych z praktycznymi objaśnieniami, które umożliwią zgodne z prawem prezentowanie swojego stanowiska.

Praktyczna publikacja przyda się również studentom i aplikantom zawodów prawniczych oraz profesjonalnym pełnomocnikom.

KUP KSIĄŻKĘ

Z MATERIAŁÓW Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny skryptu: aktualny (ostatnia weryfikacja: 31 lipca 2020 r.)

Dla kogo?
 • Osoby pokrzywdzone wykroczeniem
 • Studenci prawa
 • Aplikanci zawodów prawniczych
 • Pełnomocnicy procesowi
Dlaczego warto?
 • Przejrzysta forma
 • Komplet pism do poprowadzenia sprawy w sądzie
 • Prosty, zrozumiały język
 • Objaśnienia pod każdy wzorem
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika
 • Cena w granicach jednego piwa w pubie
O książce

Liczba stron: 55

Format: PDF (A4)

Data wydania: 30 lipca 2020 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Pokrzywdzony w sprawach o wykroczenia – Wzory Pism to przygotowana przez zawodowego pełnomocnika praktyczna publikacja zawierająca wszystkie najbardziej powszechne wzory pism, jakie składa osoba pokrzywdzona w sprawach o wykroczenia. Napisana prostym, zrozumiałym językiem, publikacja zawiera 35 pism, dzięki którym możliwe jest samodzielne dochodzenie swoich praw przed sądem i organami ścigania. Pod każdym wzorem znajdują się szczegółowe objaśnienia, dzięki czemu publikacja przyda się również studentom, aplikantom i profesjonalnym pełnomocnikom. Stan prawny: 30 lipca 2020 r.

KUP KSIĄŻKĘ

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

Spis treści
 • Wniosek o zawiadomienie Dyrektora Biblioteki o stwierdzonych uchybieniach
 • Żądanie ścigania sprawcy wykroczenia
 • Cofnięcie żądania o ściganie sprawcy wykroczenia
 • Wniosek o zawiadomienie właściwej rady adwokackiej
 • Wniosek o wydanie potwierdzenia złożenia zawiadomienia
 • Wniosek o ukaranie za kradzież
 • Wniosek o ukaranie za szczucie psem
 • Oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego
 • Odstąpienie od oskarżenia
 • Usprawiedliwienie nieobecności
 • Oświadczenie o wstąpieniu w prawa zmarłego pokrzywdzonego
 • Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy
 • Wniosek o niezamieszczanie w protokole informacji o miejscu pracy
 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
 • Wniosek o przywrócenie terminu
 • Wskazanie adresata do doręczeń
 • Wniosek o sporządzenie kopii akt
 • Wniosek o przeprowadzenie dowodu
 • Wniosek o przyjęcie oświadczenia na piśmie
 • Zażalenie na postanowienie o tymczasowym zajęciu przedmiotów
 • Wniosek o wydanie kopii materiałów dowodowych
 • Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
 • Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania
 • Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania
 • Sprzeciw wobec wniosku o skazanie bez rozprawy
 • Wniosek o umożliwienie nagrywania rozprawy
 • Wniosek o ponowne przeprowadzenie dowodu
 • Wniosek o przesłuchanie świadka w drodze pomocy prawnej
 • Wniosek o przekład uzasadnienia
 • Sprzeciw od wyroku nakazowego
 • Cofnięcie sprzeciwu od wyroku nakazowego
 • Wniosek o uzasadnienie
 • Apelacja
 • Cofnięcie apelacji
 • Wniosek o uzasadnienie wyroku odwoławczego

Michał Wysocki

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén & Nauka prawa