Materiały, omówienia i rady jak uczyć się prawa

Kategoria: Prawo cywilne Page 1 of 2

Kodeks cywilny. Część ogólna – Skrypt z tekstu ustawy

Wyjątkowe opracowanie części ogólnej Kodeksu cywilnego dla wszystkich, którzy cenią szybką i efektywną naukę!

Książka zawiera 40 stron w formacie A4, na których zawarto opracowanie pierwszej części kodeksu.

Praktyczna publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów prawa i kierunków pokrewnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób, które chciałyby przy minimalnym nakładzie środków poznać tę dziedzinę prawa.

KUP KSIĄŻKĘ

Z MATERIAŁÓW Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny skryptu: aktualny (ostatnia weryfikacja: 1 lipca 2021 r.)

Dla kogo?
 • Studenci prawa i kierunków pokrewnych
 • Aplikanci zawodów prawniczych
 • Pełnomocnicy procesowi
 • Opiekunowie i kuratorzy
 • Osoby zainteresowane prawem cywilnym
Dlaczego warto?
 • Przejrzysta forma
 • Opracowanie duże części Kodeksu cywilnego
 • Prosty, zrozumiały język
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika
 • Cena w granicach jednego piwa w pubie
O książce

Liczba stron: 40

Format: PDF (A4)

Data wydania: 1 lipca 2021 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Kodeks cywilny. Część ogólna – Skrypt z tekstu ustawy to opracowanie części ogólnej tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z materialnym prawem cywilnym. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy tego aktu prawnego. Publikacja jest efektem kilkunastoletniego doświadczenia autora w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych. Dopracowana i przystępna forma sprawia, że nauka KC nigdy nie była tak prosta! Stan prawny: 1 lipca 2021 r.

KUP KSIĄŻKĘ

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

Spis treści
 • Wstęp
 • Skróty
 • Część ogólna
  • Przepisy wstępne
  • Osoby
   • Osoby fizyczne
   • Osoby prawne
   • Przedsiębiorcy i ich oznaczenia
  • Mienie
  • Czynności prawne
   • Przepisy ogólne
   • Zawarcie umowy
   • Forma czynności prawnych
   • Wady oświadczenia woli
   • Warunek
   • Przedstawicielstwo
  • Termin
  • Przedawnienie roszczeń

Michał Wysocki

Pozew o zapłatę faktury. Omówienie i wzory

Wyjątkowe opracowanie tematyki pozwu o zapłatę faktury, które przyda się przedsiębiorcom, osobom fizycznym i profesjonalnym pełnomocnikom.

Książka zawiera 33 strony w formacie A4, na których zawarto wszystkie niezbędne informacje potrzebne do samodzielnego skonstruowania pozwu.

Praktyczna publikacja skierowana jest przede wszystkim do wierzycieli, którzy chcą dochodzić swoich roszczeń przed sądem, a także profesjonalnych pełnomocników występujących w takich sprawach.

KUP KSIĄŻKĘ

Z MATERIAŁÓW Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny publikacji: aktualny (ostatnia weryfikacja: 29 października 2020 r.)

Dla kogo?
 • Wierzyciele
 • Przedsiębiorcy
 • Studenci prawa i kierunków pokrewnych
 • Aplikanci zawodów prawniczych
 • Pełnomocnicy procesowi
Dlaczego warto?
 • Przejrzysta forma
 • Opracowanie wszystkich niezbędnych elementów pozwu o zapłatę
 • Prosty, zrozumiały język
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika
 • Cena stanowiąca ułamek kosztu porady prawnej
O książce

Liczba stron: 33

Format: PDF (A4)

Data wydania: 29 października 2020 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Pozew o zapłatę faktury. Omówienie i wzory to profesjonalny poradnik, dzięki któremu będziesz mógł stworzyć od zera pozew o zapłatę faktury. Napisany przystępnym, pozbawionym prawniczego żargonu językiem, zawiera wszystko co niezbędne, by przygotować takie pismo procesowe. Na końcu książki znajdują się wzory, które można dowolnie modyfikować. Dodatkowo do książki dołączono te same wzory w plikach umożliwiających samodzielną edycję. Autor jest adwokatem specjalizującym się w prawie gospodarczym i w tworzeniu pism procesowych. Stan prawny: 29 października 2020 r.

KUP KSIĄŻKĘ

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

Spis treści
 • Po co składać pozew?
 • Wymogi postępowania sądowego
 • Oznaczenie powoda
 • Oznaczenie pozwanego
 • Do jakiego sądu skierować pozew
 • Sądy polubowne i wydziały
 • Tytuł pisma
 • Wartość przedmiotu sporu
 • Żądanie pozwu
 • Wniosek o zasądzenie kosztów
 • Wniosek o tryb postępowania
 • Oznaczenie daty wymagalności roszczenia
 • Informacja o próbie porozumienia przedsądowego
 • Wnioski dowodowe
 • Inne wnioski
 • Uzasadnienie
 • Podpis
 • Załączniki
 • Opłata od pozwu
 • Braki formalne
 • Sposób wniesienia pozwu
 • Pozew o zapłatę faktury – roboty budowlane
 • Pozew o zapłatę faktury – sprzedaż towaru
 • O mnie

Michał Wysocki

Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Skrypt z tekstu ustawy

Wyjątkowe opracowanie całości Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dla wszystkich, którzy cenią szybką i efektywną naukę!

Książka zawiera 47 stron w formacie A4, na których zawarto opracowanie wszystkich części kodeksu.

Praktyczna publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów prawa i kierunków pokrewnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób, które chciałyby przy minimalnym nakładzie środków poznać tę dziedzinę prawa.

KUP KSIĄŻKĘ

Z MATERIAŁÓW Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny skryptu: aktualny (ostatnia weryfikacja: 2 lipca 2021 r.)

Dla kogo?
 • Studenci prawa i kierunków pokrewnych
 • Aplikanci zawodów prawniczych
 • Pełnomocnicy procesowi
 • Opiekunowie i kuratorzy
 • Osoby zainteresowane prawem rodzinnym
Dlaczego warto?
 • Przejrzysta forma
 • Opracowanie całości Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • Prosty, zrozumiały język
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika
 • Cena w granicach jednego piwa w pubie
O książce

Liczba stron: 47

Format: PDF (A4)

Data wydania: 26 sierpnia 2020 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Skrypt z tekstu ustawy to kompleksowe opracowanie tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z materialnym prawem rodzinnym. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy tego aktu prawnego. Publikacja jest efektem kilkunastoletniego doświadczenia autora w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych. Dopracowana i przystępna forma sprawia, że nauka KRO nigdy nie była tak prosta! Stan prawny: 2 lipca 2021 r.

KUP KSIĄŻKĘ

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

Spis treści
 • Wstęp
 • Skróty
 • Małżeństwo
  • Zawarcie małżeństwa
  • Prawa i obowiązki małżonków
  • Małżeńskie ustroje majątkowe
   • Ustawowy ustrój majątkowy
   • Umowne ustroje majątkowe
   • Przymusowy ustrój majątkowy
  • Ustanie małżeństwa
  • Separacja
 • Pokrewieństwo i powinowactwo
  • Przepisy ogólne
  • Rodzice i dzieci
   • Pochodzenie dziecka
   • Stosunki między rodzicami a dziećmi
  • Przysposobienie
  • Obowiązek alimentacyjny
 • Opieka i kuratela
  • Opieka nad małoletnim
   • Ustanowienie opieki
   • Sprawowanie opieki
   • Nadzór nad sprawowaniem opieki
   • Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki
  • Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie
  • Kuratela

Michał Wysocki

Księgi wieczyste – Skrypt z tekstu ustawy wraz z orzecznictwem

Profesjonalne opracowanie ustawy w zakresie ksiąg wieczystych ułatwiające szybką i efektywną naukę, wzbogacone o wybór praktycznego orzecznictwa!

Skrypt zawiera opracowanie wszystkich niezbędnych przepisów regulujących księgi wieczyste, które są niezbędne w nauce na studiach/aplikacji i w praktyce zawodowej.

Pod każdą partią tekstu znajduje się bogaty wybór orzecznictwa, które ma ułatwić zrozumienie i zapamiętanie opracowywanych instytucji.

KUP KSIĄŻKĘ

Ze skryptów Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny skryptu: aktualny (ostatnia weryfikacja: 2 lipca 2021 r.)

DLACZEGO WARTO?
 • Przejrzysta forma ułatwiająca zapamiętywanie.
 • Skondensowany materiał bez lania wody.
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika.
 • Cena w granicach jednego piwa w pubie.
 • Szeroki wybór orzecznictwa.
O KSIĄŻCE

Liczba stron: 34

Format: PDF (A4)

Data wydania: 14 lipca 2020 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Księgi wieczyste – Skrypt z tekstu ustawy wraz z orzecznictwem to kompleksowe opracowanie ustawy o księgach wieczystych (z pominięciem hipoteki), które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje umieszczone w tym źródle prawa. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią ustawy i zawiera wszystkie jej kluczowe elementy. Pod każdą partią tekstu umieszczono autorski wybór orzecznictwa sądów powszechnych oraz administracyjnych. Dopracowana i przystępna forma sprawia, że nauka nigdy nie była tak prosta! Stan prawny: 2 lipca 2021 r.

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

KUP KSIĄŻKĘ

Michał Wysocki

Nowelizacja KC w zakresie przedawnienia

W dniu 9 lipca 2018 r. weszła w życie istotna z praktycznego punktu widzenia nowelizacja dotycząca terminów przedawnienia oraz prowadzenia spraw przeciwko konsumentom, w których znaczenie ma właśnie przedawnienie wierzytelności.

Aplikacja: Apelacja cywilna

 Celem opracowania jest przygotowanie krótkiej pomocy naukowej, pewnego minimum niezbędnego do poprawnego napisania pracy podczas egzaminu zawodowego – adwokackiego i radcowskiego. Wpis przyda się także praktykom oraz studentom, którzy chcą utrwalić sobie podstawy wskazane niżej.

Skrypt z ustawy: Kodeks cywilny – zobowiązania – część ogólna

Trzecia część skryptu z kodeksu cywilnego obejmuje regulacje dotyczące części ogólnej zobowiązań. Zachęcam do pobierania oraz przesyłania uwag, sugestii i innej tego typu krytyki.

Skrypt z ustawy: Kodeks cywilny – własność i inne prawa rzeczowe

Druga część skryptu z kodeksu cywilnego obejmuje regulacje dotyczące własności oraz innych praw rzeczowych. Zachęcam do pobierania oraz przesyłania uwag, sugestii i innej tego typu krytyki.

Skrypt z ustawy: Kodeks cywilny – część ogólna

Tutaj znajdował się stary skrypt z Kodeksu cywilnego – części ogólnej

Nowy skrypt można znaleźć pod tym adresem

Skrypt z ustawy: Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Pod tym adresem znajdował się stary skrypt z ustawy

Nowy, aktualny skrypt, znajduje się pod tym adresem

Wpisem tym zaczynam serię skryptów tworzonych bezpośrednio z tekstu ustawy, które mają pomóc Wam w nauce i powtórkach z tekstów prawnych. Tradycyjnie, będę wdzięczny za wszelkie uwagi oraz słowa wsparcia lub krytyki.

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén & Nauka prawa