Materiały, omówienia i rady jak uczyć się prawa

Kategoria: Dane osobowe Page 1 of 6

RODO – Ogólne obowiązki administratora

Choć poszczególne obowiązki nałożone na administratorów danych przewijają się przez cały tekst rozporządzenia, RODO wprowadza także generalną klauzulę związaną z tym zagadnieniem.

RODO – Ograniczenia praw

RODO umożliwiło państwom członkowskim ograniczenie niektórych praw wynikających z rozporządzenia, z czego ochoczo skorzystał m.in. polski ustawodawca.

RODO – Automatyczne podejmowanie decyzji

Kwestia automatycznego podejmowania decyzji na podstawie przetwarzania danych osobowych stanowiła jeden z najbardziej kontrowersyjnych obszarów podczas prac nad RODO.

RODO – Prawo do sprzeciwu

RODO wprowadziło rozbudowane prawo do wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Warunki skorzystania z tego uprawnienia różnią się w zależności od rodzaju przetwarzania.

RODO – Prawo do przenoszenia danych

Jednym z zupełnie nowych uprawnień przyznanym osobom, których dane dotyczą, jest prawo do przeniesienia danych.

RODO – Powiadomienie o wykonaniu żądania

Obok konieczności egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, administrator ma także obowiązek informowania o podjętych w sprawie czynnościach.

RODO – Prawo do ograniczenia przetwarzania

Prawo do ograniczenia przetwarzania, choć brzmi niewinnie, jest jednym z najbardziej restrykcyjnych obowiązków nałożonych na administratorów.

RODO – Prawo do usunięcia danych

Jednym z kluczowych założeń RODO było skodyfikowanie prawa do bycia zapomnianym, które realizowane jest przez obowiązek usunięcia danych osoby, której dotyczą, na jej żądanie.

RODO – Prawo do sprostowania danych

Kolejnym prawem osoby, której dane dotyczą, jest możliwość żądania sprostowania swoich danych u administratora.

RODO – Prawo dostępu do danych

Jednym z kluczowych praw osób, których dane dotyczą, jest zamieszczone w art. 15 RODO prawo dostępu do danych.

Page 1 of 6

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén & Nauka prawa