Materiały, omówienia i rady jak uczyć się prawa

Kategoria: Dział prawa Page 1 of 11

Pozew o zapłatę faktury. Omówienie i wzory

Wyjątkowe opracowanie tematyki pozwu o zapłatę faktury, które przyda się przedsiębiorcom, osobom fizycznym i profesjonalnym pełnomocnikom.

Książka zawiera 33 strony w formacie A4, na których zawarto wszystkie niezbędne informacje potrzebne do samodzielnego skonstruowania pozwu.

Praktyczna publikacja skierowana jest przede wszystkim do wierzycieli, którzy chcą dochodzić swoich roszczeń przed sądem, a także profesjonalnych pełnomocników występujących w takich sprawach.

KUP KSIĄŻKĘ

Z MATERIAŁÓW Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny publikacji: aktualny (ostatnia weryfikacja: 29 października 2020 r.)

Dla kogo?
 • Wierzyciele
 • Przedsiębiorcy
 • Studenci prawa i kierunków pokrewnych
 • Aplikanci zawodów prawniczych
 • Pełnomocnicy procesowi
Dlaczego warto?
 • Przejrzysta forma
 • Opracowanie wszystkich niezbędnych elementów pozwu o zapłatę
 • Prosty, zrozumiały język
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika
 • Cena stanowiąca ułamek kosztu porady prawnej
O książce

Liczba stron: 33

Format: PDF (A4)

Data wydania: 29 października 2020 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Pozew o zapłatę faktury. Omówienie i wzory to profesjonalny poradnik, dzięki któremu będziesz mógł stworzyć od zera pozew o zapłatę faktury. Napisany przystępnym, pozbawionym prawniczego żargonu językiem, zawiera wszystko co niezbędne, by przygotować takie pismo procesowe. Na końcu książki znajdują się wzory, które można dowolnie modyfikować. Dodatkowo do książki dołączono te same wzory w plikach umożliwiających samodzielną edycję. Autor jest adwokatem specjalizującym się w prawie gospodarczym i w tworzeniu pism procesowych. Stan prawny: 29 października 2020 r.

KUP KSIĄŻKĘ

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

Spis treści
 • Po co składać pozew?
 • Wymogi postępowania sądowego
 • Oznaczenie powoda
 • Oznaczenie pozwanego
 • Do jakiego sądu skierować pozew
 • Sądy polubowne i wydziały
 • Tytuł pisma
 • Wartość przedmiotu sporu
 • Żądanie pozwu
 • Wniosek o zasądzenie kosztów
 • Wniosek o tryb postępowania
 • Oznaczenie daty wymagalności roszczenia
 • Informacja o próbie porozumienia przedsądowego
 • Wnioski dowodowe
 • Inne wnioski
 • Uzasadnienie
 • Podpis
 • Załączniki
 • Opłata od pozwu
 • Braki formalne
 • Sposób wniesienia pozwu
 • Pozew o zapłatę faktury – roboty budowlane
 • Pozew o zapłatę faktury – sprzedaż towaru
 • O mnie

Michał Wysocki

Kodeks postępowania karnego – Skrypt z tekstu ustawy. Tom 2 (art. 167 – 295)

Wyjątkowe opracowanie rozdziałów 19 – 32 Kodeksu postępowania karnego dla wszystkich, którzy cenią szybką i efektywną naukę!

Książka zawiera 60 stron w formacie A4, na których zawarto opracowanie art. 167 – 295 (rozdziały 19 do 32) Kodeksu.

Praktyczna publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów prawa i kierunków pokrewnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób, które chciałyby przy minimalnym nakładzie środków poznać tę dziedzinę prawa.

KUP KSIĄŻKĘ

Z MATERIAŁÓW Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny skryptu: aktualny (ostatnia weryfikacja: 23 października 2020 r.)

Dla kogo?
 • Studenci prawa i kierunków pokrewnych
 • Aplikanci zawodów prawniczych
 • Pełnomocnicy procesowi
 • Pracownicy organów ścigania
 • Osoby zainteresowane postępowaniem karnym
Dlaczego warto?
 • Przejrzysta forma
 • Opracowanie dużej części Kodeksu postępowania karnego
 • Prosty, zrozumiały język
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika
 • Cena w granicach jednego piwa w pubie
O książce

Liczba stron: 60

Format: PDF (A4)

Data wydania: 23 października 2020 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Kodeks postępowania karnego – Skrypt z tekstu ustawy. Tom 2 to kompleksowe opracowanie rozdziałów 19 – 32 tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z prawem karnym procesowym. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy potrzebne do nauki. Publikacja jest efektem kilkunastoletniego doświadczenia autora w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych. Dopracowana i przystępna forma sprawia, że nauka KPK nigdy nie była tak prosta! Stan prawny: 23 października 2020 r.

KUP KSIĄŻKĘ

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

Spis treści
 • Wstęp
 • Skróty
 • Dowody
  • Przepisy ogólne
  • Wyjaśnienia oskarżonego
  • Świadkowie
  • Biegli, tłumacze, specjaliści
  • Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy
  • Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego
  • Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie
  • Kontrola i utrwalanie rozmów
 • Środki przymusu
  • Zatrzymanie
  • Środki zapobiegawcze
  • Poszukiwanie oskarżonego i list gończy
  • List żelazny
  • Kary porządkowe
  • Zabezpieczenie majątkowe

Michał Wysocki

Kodeks postępowania karnego – Skrypt z tekstu ustawy. Tom 1 (art. 1 – 166)

Wyjątkowe opracowanie pierwszych osiemnastu rozdziałów Kodeksu postępowania karnego dla wszystkich, którzy cenią szybką i efektywną naukę!

Książka zawiera 58 stron w formacie A4, na których zawarto opracowanie art. 1 – 166 (rozdziały 1 do 18) Kodeksu.

Praktyczna publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów prawa i kierunków pokrewnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób, które chciałyby przy minimalnym nakładzie środków poznać tę dziedzinę prawa.

KUP KSIĄŻKĘ

Z MATERIAŁÓW Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny skryptu: aktualny (ostatnia weryfikacja: 29 września 2020 r.)

Dla kogo?
 • Studenci prawa i kierunków pokrewnych
 • Aplikanci zawodów prawniczych
 • Pełnomocnicy procesowi
 • Pracownicy organów ścigania
 • Osoby zainteresowane postępowaniem karnym
Dlaczego warto?
 • Przejrzysta forma
 • Opracowanie dużej części Kodeksu postępowania karnego
 • Prosty, zrozumiały język
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika
 • Cena w granicach jednego piwa w pubie
O książce

Liczba stron: 58

Format: PDF (A4)

Data wydania: 28 września 2020 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Kodeks postępowania karnego – Skrypt z tekstu ustawy. Tom 1 to kompleksowe opracowanie rozdziałów 1 – 18 tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z prawem karnym procesowym. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy potrzebne do nauki. Publikacja jest efektem kilkunastoletniego doświadczenia autora w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych. Dopracowana i przystępna forma sprawia, że nauka KPK nigdy nie była tak prosta! Stan prawny: 28 września 2020 r.

KUP KSIĄŻKĘ

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

Spis treści
 • Wstęp
 • Skróty
 • Przepisy wstępne
 • Sąd
  • Właściwość i skład sądu
  • Wyłączenie sędziego
 • Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny, podmiot zobowiązany, właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem
  • Oskarżyciel publiczny
  • Pokrzywdzony
  • Oskarżyciel posiłkowy
  • Oskarżyciel prywatny
  • Oskarżony
  • Obrońcy i pełnomocnicy
  • Przedstawiciel społeczny
  • Podmiot zobowiązany
  • Właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem
 • Czynności procesowe
  • Orzeczenia, zarządzenia i polecenia
  • Narada i głosowanie
  • Porządek czynności procesowych
  • Terminy
  • Doręczenia
  • Protokoły
  • Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów
  • Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt

Michał Wysocki

Kodeks pracy – Skrypt z tekstu ustawy

Wyjątkowe opracowanie całości Kodeksu pracy dla wszystkich, którzy cenią szybką i efektywną naukę!

Książka zawiera 129 strony w formacie A4, na których zawarto opracowanie wszystkich części kodeksu.

Praktyczna publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów prawa i kierunków pokrewnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób, które chciałyby przy minimalnym nakładzie środków poznać tę dziedzinę prawa.

KUP KSIĄŻKĘ

Z MATERIAŁÓW Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny skryptu: aktualny (ostatnia weryfikacja: 3 września 2020 r.)

Dla kogo?
 • Studenci prawa i kierunków pokrewnych
 • Aplikanci zawodów prawniczych
 • Pełnomocnicy procesowi
 • Pracodawcy i pracownicy
 • Osoby zainteresowane prawem pracy
Dlaczego warto?
 • Przejrzysta forma
 • Opracowanie całości Kodeksu pracy
 • Prosty, zrozumiały język
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika
 • Cena zdecydowanie niższa niż podręczniki akademickie
O książce

Liczba stron: 129

Format: PDF (A4)

Data wydania: 3 września 2020 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Kodeks pracy – Skrypt z tekstu ustawy to kompleksowe opracowanie tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z prawem pracy. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy tego aktu prawnego. Publikacja jest efektem kilkunastoletniego doświadczenia autora w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych. Dopracowana i przystępna forma sprawia, że nauka KP nigdy nie była tak prosta! Stan prawny: 3 września 2020 r.

KUP KSIĄŻKĘ

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

Spis treści
 • Wstęp
 • Skróty
 • Przepisy ogólne
  • Przepisy wstępne
  • Podstawowe zasady prawa pracy
  • Równe traktowanie w zatrudnieniu
  • Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
 • Stosunek pracy
  • Przepisy ogólne
  • Umowa o pracę
   • Zawarcie umowy o pracę
   • Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę
   • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
   • Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
   • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
   • Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
   • Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
   • Wygaśnięcie umowy o pracę
  • Zatrudnianie pracowników w formie telepracy
  • Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę
   • Stosunek pracy na podstawie powołania
   • Stosunek pracy na podstawie wyboru
   • Stosunek pracy na podstawie mianowania
   • Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę
 • Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
  • Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
  • Wynagrodzenie za pracę
  • Ochrona wynagrodzenia za pracę
  • Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy
  • Odprawa rentowa lub emerytalna
  • Odprawa pośmiertna
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika
  • Obowiązki pracodawcy
  • Obowiązki pracownika
  • Zakaz konkurencji
  • Kwalifikacje zawodowe pracowników
  • Regulamin pracy
  • Nagrody i wyróżnienia
  • Odpowiedzialność porządkowa pracowników
 • Odpowiedzialność materialna pracowników
  • Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
  • Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi
 • Czas pracy
  • Przepisy ogólne
  • Normy i ogólny wymiar czasu pracy
  • Okresy odpoczynku
  • Systemy i rozkłady czasu pracy
  • Praca w godzinach nadliczbowych
  • Praca w porze nocnej
  • Praca w niedziele i święta
 • Urlopy pracownicze
  • Urlopy wypoczynkowe
  • Urlopy bezpłatne
 • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • Zatrudnianie młodocianych
  • Przepisy ogólne
  • Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego
  • Dokształcanie
  • Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe
  • Szczególna ochrona zdrowia
  • Urlopy wypoczynkowe
  • Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Podstawowe obowiązki pracodawcy
  • Prawa i obowiązki pracownika
  • Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
  • Maszyny i inne urządzenia techniczne
  • Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia
  • Profilaktyczna ochrona zdrowia
  • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
  • Szkolenie
  • Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
  • Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi
  • Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy
 • Układy zbiorowe pracy
  • Przepisy ogólne
  • Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy
  • Zakładowy układ zbiorowy pracy
 • Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
  • Przepisy ogólne
  • Postępowanie pojednawcze
  • Sądy pracy
 • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • Przedawnienie roszczeń
 • Przepisy końcowe

Michał Wysocki

Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Skrypt z tekstu ustawy

Wyjątkowe opracowanie całości Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dla wszystkich, którzy cenią szybką i efektywną naukę!

Książka zawiera 47 stron w formacie A4, na których zawarto opracowanie wszystkich części kodeksu.

Praktyczna publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów prawa i kierunków pokrewnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób, które chciałyby przy minimalnym nakładzie środków poznać tę dziedzinę prawa.

KUP KSIĄŻKĘ

Z MATERIAŁÓW Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny skryptu: aktualny (ostatnia weryfikacja: 26 sierpnia 2020 r.)

Dla kogo?
 • Studenci prawa i kierunków pokrewnych
 • Aplikanci zawodów prawniczych
 • Pełnomocnicy procesowi
 • Opiekunowie i kuratorzy
 • Osoby zainteresowane prawem rodzinnym
Dlaczego warto?
 • Przejrzysta forma
 • Opracowanie całości Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • Prosty, zrozumiały język
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika
 • Cena w granicach jednego piwa w pubie
O książce

Liczba stron: 47

Format: PDF (A4)

Data wydania: 26 sierpnia 2020 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Skrypt z tekstu ustawy to kompleksowe opracowanie tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z materialnym prawem rodzinnym. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy tego aktu prawnego. Publikacja jest efektem kilkunastoletniego doświadczenia autora w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych. Dopracowana i przystępna forma sprawia, że nauka KRO nigdy nie była tak prosta! Stan prawny: 26 sierpnia 2020 r.

KUP KSIĄŻKĘ

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

Spis treści
 • Wstęp
 • Skróty
 • Małżeństwo
  • Zawarcie małżeństwa
  • Prawa i obowiązki małżonków
  • Małżeńskie ustroje majątkowe
   • Ustawowy ustrój majątkowy
   • Umowne ustroje majątkowe
   • Przymusowy ustrój majątkowy
  • Ustanie małżeństwa
  • Separacja
 • Pokrewieństwo i powinowactwo
  • Przepisy ogólne
  • Rodzice i dzieci
   • Pochodzenie dziecka
   • Stosunki między rodzicami a dziećmi
  • Przysposobienie
  • Obowiązek alimentacyjny
 • Opieka i kuratela
  • Opieka nad małoletnim
   • Ustanowienie opieki
   • Sprawowanie opieki
   • Nadzór nad sprawowaniem opieki
   • Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki
  • Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie
  • Kuratela

Michał Wysocki

Kodeks wykroczeń – Skrypt z tekstu ustawy

Wyjątkowe opracowanie całości Kodeksu wykroczeń dla wszystkich, którzy cenią szybką i efektywną naukę!

Książka zawiera 61 stron w formacie A4, na których zawarto opracowanie wszystkich części kodeksu – ogólnej i szczególnej.

Praktyczna publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów prawa i kierunków pokrewnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób, które chciałyby przy minimalnym nakładzie środków poznać tę dziedzinę prawa.

KUP KSIĄŻKĘ

Z MATERIAŁÓW Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny skryptu: aktualny (ostatnia weryfikacja: 17 sierpnia 2020 r.)

Dla kogo?
 • Studenci prawa i kierunków pokrewnych
 • Aplikanci zawodów prawniczych
 • Pełnomocnicy procesowi
 • Pracownicy organów ścigania
 • Osoby zainteresowane prawem wykroczeń
Dlaczego warto?
 • Przejrzysta forma
 • Opracowanie całości Kodeksu wykroczeń
 • Prosty, zrozumiały język
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika
 • Cena w granicach jednego piwa w pubie
O książce

Liczba stron: 61

Format: PDF (A4)

Data wydania: 17 sierpnia 2020 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Kodeks wykroczeń – Skrypt z tekstu ustawy to kompleksowe opracowanie tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z materialnym prawem wykroczeń. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy tego aktu prawnego. Publikacja jest efektem kilkunastoletniego doświadczenia autora w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych. Dopracowana i przystępna forma sprawia, że nauka KW nigdy nie była tak prosta! Stan prawny: 17 sierpnia 2020 r.

KUP KSIĄŻKĘ

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

Spis treści
 • Wstęp
 • Skróty
 • Część ogólna
  • Zasady odpowiedzialności
  • Kary, środki karne i zasady ich wymiaru
  • Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego
  • Warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu
  • Przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz zatarcie ukarania
  • Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych
  • Stosunek do ustaw szczególnych
 • Część szczególna
  • Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
  • Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym
  • Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
  • Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
  • Wykroczenia przeciwko osobie
  • Wykroczenia przeciwko zdrowiu
  • Wykroczenia przeciwko mieniu
  • Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów
  • Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej
  • Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego
  • Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji
  • Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe

Michał Wysocki

Kodeks karny – Skrypt z tekstu ustawy

Wyjątkowe opracowanie całości Kodeksu karnego dla wszystkich, którzy cenią szybką i efektywną naukę!

Książka zawiera 132 strony w formacie A4, na których zawarto opracowanie wszystkich części kodeksu – ogólnej, szczególnej i wojskowej.

Praktyczna publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów prawa i kierunków pokrewnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób, które chciałyby przy minimalnym nakładzie środków poznać tę dziedzinę prawa.

KUP KSIĄŻKĘ

Z MATERIAŁÓW Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny skryptu: aktualny (ostatnia weryfikacja: 7 sierpnia 2020 r.)

Dla kogo?
 • Studenci prawa i kierunków pokrewnych
 • Aplikanci zawodów prawniczych
 • Pełnomocnicy procesowi
 • Pracownicy organów ścigania
 • Osoby zainteresowane prawem karnym
Dlaczego warto?
 • Przejrzysta forma
 • Opracowanie całości Kodeksu karnego
 • Prosty, zrozumiały język
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika
 • Cena w granicach jednego piwa w pubie
O książce

Liczba stron: 132

Format: PDF (A4)

Data wydania: 7 sierpnia 2020 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Kodeks karny – Skrypt z tekstu ustawy to kompleksowe opracowanie tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z prawem karnym materialnym. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy tego aktu prawnego. Publikacja jest efektem kilkunastoletniego doświadczenia autora w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych. Dopracowana i przystępna forma sprawia, że nauka KK nigdy nie była tak prosta! Stan prawny: 7 sierpnia 2020 r.

KUP KSIĄŻKĘ

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

Spis treści
 • Wstęp
 • Skróty
 • Część ogólna
  • Zasady odpowiedzialności karnej
  • Formy popełnienia przestępstwa
  • Wyłączenie odpowiedzialności karnej
  • Kary
  • Środki karne
  • Przepadek i środki kompensacyjne
  • Zasady wymiaru kary i środków karnych
  • Powrót do przestępstwa
  • Środki związane z poddaniem sprawcy próbie
  • Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych
  • Środki zabezpieczające
  • Przedawnienie
  • Zatarcie skazania
  • Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą
  • Objaśnienie wyrażeń ustawowych
  • Stosunek do ustaw szczególnych
 • Część szczególna
  • Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne
  • Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  • Przestępstwa przeciwko obronności
  • Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
  • Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu
  • Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
  • Przestępstwa przeciwko środowisku
  • Przestępstwa przeciwko wolności
  • Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania
  • Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
  • Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
  • Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
  • Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
  • Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
  • Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
  • Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum
  • Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu
  • Przestępstwa przeciwko ochronie informacji
  • Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
  • Przestępstwa przeciwko mieniu
  • Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym
  • Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
 • Część wojskowa
  • Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy
  • Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej
  • Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej
  • Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi
  • Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem
  • Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby
  • Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu

Michał Wysocki

Pokrzywdzony w sprawach o wykroczenia – Wzory Pism

Wyjątkowe opracowanie wzorów pism procesowych dla osoby pokrzywdzonej wykroczeniem, która chce dochodzić swoich praw przed sądem lub organami ścigania!

Książka zawiera wzory 35 pism procesowych z praktycznymi objaśnieniami, które umożliwią zgodne z prawem prezentowanie swojego stanowiska.

Praktyczna publikacja przyda się również studentom i aplikantom zawodów prawniczych oraz profesjonalnym pełnomocnikom.

KUP KSIĄŻKĘ

Z MATERIAŁÓW Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny skryptu: aktualny (ostatnia weryfikacja: 31 lipca 2020 r.)

Dla kogo?
 • Osoby pokrzywdzone wykroczeniem
 • Studenci prawa
 • Aplikanci zawodów prawniczych
 • Pełnomocnicy procesowi
Dlaczego warto?
 • Przejrzysta forma
 • Komplet pism do poprowadzenia sprawy w sądzie
 • Prosty, zrozumiały język
 • Objaśnienia pod każdy wzorem
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika
 • Cena w granicach jednego piwa w pubie
O książce

Liczba stron: 55

Format: PDF (A4)

Data wydania: 30 lipca 2020 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Pokrzywdzony w sprawach o wykroczenia – Wzory Pism to przygotowana przez zawodowego pełnomocnika praktyczna publikacja zawierająca wszystkie najbardziej powszechne wzory pism, jakie składa osoba pokrzywdzona w sprawach o wykroczenia. Napisana prostym, zrozumiałym językiem, publikacja zawiera 35 pism, dzięki którym możliwe jest samodzielne dochodzenie swoich praw przed sądem i organami ścigania. Pod każdym wzorem znajdują się szczegółowe objaśnienia, dzięki czemu publikacja przyda się również studentom, aplikantom i profesjonalnym pełnomocnikom. Stan prawny: 30 lipca 2020 r.

KUP KSIĄŻKĘ

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

Spis treści
 • Wniosek o zawiadomienie Dyrektora Biblioteki o stwierdzonych uchybieniach
 • Żądanie ścigania sprawcy wykroczenia
 • Cofnięcie żądania o ściganie sprawcy wykroczenia
 • Wniosek o zawiadomienie właściwej rady adwokackiej
 • Wniosek o wydanie potwierdzenia złożenia zawiadomienia
 • Wniosek o ukaranie za kradzież
 • Wniosek o ukaranie za szczucie psem
 • Oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego
 • Odstąpienie od oskarżenia
 • Usprawiedliwienie nieobecności
 • Oświadczenie o wstąpieniu w prawa zmarłego pokrzywdzonego
 • Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy
 • Wniosek o niezamieszczanie w protokole informacji o miejscu pracy
 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
 • Wniosek o przywrócenie terminu
 • Wskazanie adresata do doręczeń
 • Wniosek o sporządzenie kopii akt
 • Wniosek o przeprowadzenie dowodu
 • Wniosek o przyjęcie oświadczenia na piśmie
 • Zażalenie na postanowienie o tymczasowym zajęciu przedmiotów
 • Wniosek o wydanie kopii materiałów dowodowych
 • Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
 • Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania
 • Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania
 • Sprzeciw wobec wniosku o skazanie bez rozprawy
 • Wniosek o umożliwienie nagrywania rozprawy
 • Wniosek o ponowne przeprowadzenie dowodu
 • Wniosek o przesłuchanie świadka w drodze pomocy prawnej
 • Wniosek o przekład uzasadnienia
 • Sprzeciw od wyroku nakazowego
 • Cofnięcie sprzeciwu od wyroku nakazowego
 • Wniosek o uzasadnienie
 • Apelacja
 • Cofnięcie apelacji
 • Wniosek o uzasadnienie wyroku odwoławczego

Michał Wysocki

Księgi wieczyste – Skrypt z tekstu ustawy wraz z orzecznictwem

Profesjonalne opracowanie ustawy w zakresie ksiąg wieczystych ułatwiające szybką i efektywną naukę, wzbogacone o wybór praktycznego orzecznictwa!

Skrypt zawiera opracowanie wszystkich niezbędnych przepisów regulujących księgi wieczyste, które są niezbędne w nauce na studiach/aplikacji i w praktyce zawodowej.

Pod każdą partią tekstu znajduje się bogaty wybór orzecznictwa, które ma ułatwić zrozumienie i zapamiętanie opracowywanych instytucji.

KUP KSIĄŻKĘ

Ze skryptów Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny skryptu: aktualny (ostatnia weryfikacja: 23 lipca 2020 r.)

DLACZEGO WARTO?
 • Przejrzysta forma ułatwiająca zapamiętywanie.
 • Skondensowany materiał bez lania wody.
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika.
 • Cena w granicach jednego piwa w pubie.
 • Szeroki wybór orzecznictwa.
O KSIĄŻCE

Liczba stron: 34

Format: PDF (A4)

Data wydania: 14 lipca 2020 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Księgi wieczyste – Skrypt z tekstu ustawy wraz z orzecznictwem to kompleksowe opracowanie ustawy o księgach wieczystych (z pominięciem hipoteki), które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje umieszczone w tym źródle prawa. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią ustawy i zawiera wszystkie jej kluczowe elementy. Pod każdą partią tekstu umieszczono autorski wybór orzecznictwa sądów powszechnych oraz administracyjnych. Dopracowana i przystępna forma sprawia, że nauka nigdy nie była tak prosta!

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

KUP KSIĄŻKĘ

Michał Wysocki

Kodeks postępowania administracyjnego – Skrypt z tekstu ustawy

Kodeks postępowania administracyjnegoSkrypt z tekstu ustawy to kompleksowe opracowanie tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z działaniem organów administracyjnych. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy tego aktu prawnego. Dopracowana i przystępna forma sprawia, że nauka KPA nigdy nie była tak prosta!

Ze skryptów Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny skryptu: aktualny (ostatnia weryfikacja: 14 czerwca 2020 r.)

Darmowe fragmenty

Format PDF
Format EPUB
Format MOBI

Skrypt można nabyć bezpośrednio na stronie wydawnictwa lub w następujących miejscach:

W najbliższym czasie pojawią się nowe sklepy.

Michał Wysocki

Page 1 of 11

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén & Nauka prawa