Materiały, omówienia i rady jak uczyć się prawa

Kategoria: Dział prawa Page 1 of 11

Kodeks cywilny. Część ogólna – Skrypt z tekstu ustawy

Wyjątkowe opracowanie części ogólnej Kodeksu cywilnego dla wszystkich, którzy cenią szybką i efektywną naukę!

Książka zawiera 40 stron w formacie A4, na których zawarto opracowanie pierwszej części kodeksu.

Praktyczna publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów prawa i kierunków pokrewnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób, które chciałyby przy minimalnym nakładzie środków poznać tę dziedzinę prawa.

KUP KSIĄŻKĘ

Z MATERIAŁÓW Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny skryptu: aktualny (ostatnia weryfikacja: 1 lipca 2021 r.)

Dla kogo?
 • Studenci prawa i kierunków pokrewnych
 • Aplikanci zawodów prawniczych
 • Pełnomocnicy procesowi
 • Opiekunowie i kuratorzy
 • Osoby zainteresowane prawem cywilnym
Dlaczego warto?
 • Przejrzysta forma
 • Opracowanie duże części Kodeksu cywilnego
 • Prosty, zrozumiały język
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika
 • Cena w granicach jednego piwa w pubie
O książce

Liczba stron: 40

Format: PDF (A4)

Data wydania: 1 lipca 2021 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Kodeks cywilny. Część ogólna – Skrypt z tekstu ustawy to opracowanie części ogólnej tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z materialnym prawem cywilnym. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy tego aktu prawnego. Publikacja jest efektem kilkunastoletniego doświadczenia autora w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych. Dopracowana i przystępna forma sprawia, że nauka KC nigdy nie była tak prosta! Stan prawny: 1 lipca 2021 r.

KUP KSIĄŻKĘ

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

Spis treści
 • Wstęp
 • Skróty
 • Część ogólna
  • Przepisy wstępne
  • Osoby
   • Osoby fizyczne
   • Osoby prawne
   • Przedsiębiorcy i ich oznaczenia
  • Mienie
  • Czynności prawne
   • Przepisy ogólne
   • Zawarcie umowy
   • Forma czynności prawnych
   • Wady oświadczenia woli
   • Warunek
   • Przedstawicielstwo
  • Termin
  • Przedawnienie roszczeń

Michał Wysocki

Kodeks postępowania karnego – Skrypt z tekstu ustawy

Wyjątkowe opracowanie całości Kodeksu postępowania karnego dla wszystkich, którzy cenią szybką i efektywną naukę!

Książka zawiera 317 stron w formacie A4, na których zawarto opracowanie całości Kodeksu.

Praktyczna publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów prawa i kierunków pokrewnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób, które chciałyby przy minimalnym nakładzie środków poznać tę dziedzinę prawa.

KUP KSIĄŻKĘ

Z MATERIAŁÓW Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny skryptu: aktualny (ostatnia weryfikacja: 2 lipca 2021 r.)

Dla kogo?
 • Studenci prawa i kierunków pokrewnych
 • Aplikanci zawodów prawniczych
 • Pełnomocnicy procesowi
 • Pracownicy organów ścigania
 • Osoby zainteresowane postępowaniem karnym
Dlaczego warto?
 • Przejrzysta forma
 • Opracowanie całości Kodeksu postępowania karnego
 • Prosty, zrozumiały język
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika
 • Uwzględnia nowelizację wchodzącą w życie 22 czerwca 2021 r.
O książce

Liczba stron: 317

Format: PDF (A4)

Data wydania: 16 czerwca 2021 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Aktualny, kompletny skrypt z Kodeksu postępowania karnego, uwzględniający nowelizację wchodzącą w życie 22 czerwca 2021 r. Publikacja stanowi kompilację czterech tomów skryptu z KPK, których treść została poprawiona i zaktualizowana. Jeśli szukasz profesjonalnie przygotowanych materiałów do nauki, które ułatwią Ci skuteczne i szybkie zdobywanie wiedzy, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! Wybierając kompilację skryptów z KPK oszczędzasz 50 zł! Stan prawny: 21 lipca 2021 r.

KUP KSIĄŻKĘ

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

Spis treści
 • Wstęp
 • Skróty
 • Przepisy wstępne
 • Sąd
 • Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny, podmiot zobowiązany, właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem
 • Czynności procesowe
 • Dowody
 • Środki przymusu
 • Postępowanie przygotowawcze
 • Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
 • Postępowanie odwoławcze
 • Postępowania szczególne
 • Nadzwyczajne środki zaskarżenia
 • Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia
 • Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych
 • Koszty procesu
 • Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych

Michał Wysocki

Kodeks postępowania karnego – Skrypt z tekstu ustawy. Tom 4 (art. 485 – 673)

Tutaj znajdowała się jedna z części skryptu z Kodeksu postępowania karnego

Kompletny skrypt znajduje się pod tym adresem

Kodeks postępowania karnego – Skrypt z tekstu ustawy. Tom 3 (art. 297 – 467)

Tutaj znajdowała się jedna z części skryptu z Kodeksu postępowania karnego

Kompletny skrypt znajduje się pod tym adresem

Pozew o zapłatę faktury. Omówienie i wzory

Wyjątkowe opracowanie tematyki pozwu o zapłatę faktury, które przyda się przedsiębiorcom, osobom fizycznym i profesjonalnym pełnomocnikom.

Książka zawiera 33 strony w formacie A4, na których zawarto wszystkie niezbędne informacje potrzebne do samodzielnego skonstruowania pozwu.

Praktyczna publikacja skierowana jest przede wszystkim do wierzycieli, którzy chcą dochodzić swoich roszczeń przed sądem, a także profesjonalnych pełnomocników występujących w takich sprawach.

KUP KSIĄŻKĘ

Z MATERIAŁÓW Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny publikacji: aktualny (ostatnia weryfikacja: 29 października 2020 r.)

Dla kogo?
 • Wierzyciele
 • Przedsiębiorcy
 • Studenci prawa i kierunków pokrewnych
 • Aplikanci zawodów prawniczych
 • Pełnomocnicy procesowi
Dlaczego warto?
 • Przejrzysta forma
 • Opracowanie wszystkich niezbędnych elementów pozwu o zapłatę
 • Prosty, zrozumiały język
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika
 • Cena stanowiąca ułamek kosztu porady prawnej
O książce

Liczba stron: 33

Format: PDF (A4)

Data wydania: 29 października 2020 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Pozew o zapłatę faktury. Omówienie i wzory to profesjonalny poradnik, dzięki któremu będziesz mógł stworzyć od zera pozew o zapłatę faktury. Napisany przystępnym, pozbawionym prawniczego żargonu językiem, zawiera wszystko co niezbędne, by przygotować takie pismo procesowe. Na końcu książki znajdują się wzory, które można dowolnie modyfikować. Dodatkowo do książki dołączono te same wzory w plikach umożliwiających samodzielną edycję. Autor jest adwokatem specjalizującym się w prawie gospodarczym i w tworzeniu pism procesowych. Stan prawny: 29 października 2020 r.

KUP KSIĄŻKĘ

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

Spis treści
 • Po co składać pozew?
 • Wymogi postępowania sądowego
 • Oznaczenie powoda
 • Oznaczenie pozwanego
 • Do jakiego sądu skierować pozew
 • Sądy polubowne i wydziały
 • Tytuł pisma
 • Wartość przedmiotu sporu
 • Żądanie pozwu
 • Wniosek o zasądzenie kosztów
 • Wniosek o tryb postępowania
 • Oznaczenie daty wymagalności roszczenia
 • Informacja o próbie porozumienia przedsądowego
 • Wnioski dowodowe
 • Inne wnioski
 • Uzasadnienie
 • Podpis
 • Załączniki
 • Opłata od pozwu
 • Braki formalne
 • Sposób wniesienia pozwu
 • Pozew o zapłatę faktury – roboty budowlane
 • Pozew o zapłatę faktury – sprzedaż towaru
 • O mnie

Michał Wysocki

Kodeks postępowania karnego – Skrypt z tekstu ustawy. Tom 2 (art. 167 – 295)

Tutaj znajdowała się jedna z części skryptu z Kodeksu postępowania karnego

Kompletny skrypt znajduje się pod tym adresem

Kodeks postępowania karnego – Skrypt z tekstu ustawy. Tom 1 (art. 1 – 166)

Tutaj znajdowała się jedna z części skryptu z Kodeksu postępowania karnego

Kompletny skrypt znajduje się pod tym adresem

Kodeks pracy – Skrypt z tekstu ustawy

Wyjątkowe opracowanie całości Kodeksu pracy dla wszystkich, którzy cenią szybką i efektywną naukę!

Książka zawiera 130 stron w formacie A4, na których zawarto opracowanie wszystkich części kodeksu.

Praktyczna publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów prawa i kierunków pokrewnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób, które chciałyby przy minimalnym nakładzie środków poznać tę dziedzinę prawa.

KUP KSIĄŻKĘ

Z MATERIAŁÓW Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny skryptu: aktualny (ostatnia weryfikacja: 2 lipca 2021 r.)

Dla kogo?
 • Studenci prawa i kierunków pokrewnych
 • Aplikanci zawodów prawniczych
 • Pełnomocnicy procesowi
 • Pracodawcy i pracownicy
 • Osoby zainteresowane prawem pracy
Dlaczego warto?
 • Przejrzysta forma
 • Opracowanie całości Kodeksu pracy
 • Prosty, zrozumiały język
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika
 • Cena zdecydowanie niższa niż podręczniki akademickie
O książce

Liczba stron: 130

Format: PDF (A4)

Data wydania: 3 września 2020 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Kodeks pracy – Skrypt z tekstu ustawy to kompleksowe opracowanie tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z prawem pracy. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy tego aktu prawnego. Publikacja jest efektem kilkunastoletniego doświadczenia autora w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych. Dopracowana i przystępna forma sprawia, że nauka KP nigdy nie była tak prosta! Stan prawny: 2 lipca 2021 r.

KUP KSIĄŻKĘ

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

Spis treści
 • Wstęp
 • Skróty
 • Przepisy ogólne
  • Przepisy wstępne
  • Podstawowe zasady prawa pracy
  • Równe traktowanie w zatrudnieniu
  • Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
 • Stosunek pracy
  • Przepisy ogólne
  • Umowa o pracę
   • Zawarcie umowy o pracę
   • Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę
   • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
   • Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
   • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
   • Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
   • Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia
   • Wygaśnięcie umowy o pracę
  • Zatrudnianie pracowników w formie telepracy
  • Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę
   • Stosunek pracy na podstawie powołania
   • Stosunek pracy na podstawie wyboru
   • Stosunek pracy na podstawie mianowania
   • Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę
 • Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
  • Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
  • Wynagrodzenie za pracę
  • Ochrona wynagrodzenia za pracę
  • Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy
  • Odprawa rentowa lub emerytalna
  • Odprawa pośmiertna
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika
  • Obowiązki pracodawcy
  • Obowiązki pracownika
  • Zakaz konkurencji
  • Kwalifikacje zawodowe pracowników
  • Regulamin pracy
  • Nagrody i wyróżnienia
  • Odpowiedzialność porządkowa pracowników
 • Odpowiedzialność materialna pracowników
  • Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
  • Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi
 • Czas pracy
  • Przepisy ogólne
  • Normy i ogólny wymiar czasu pracy
  • Okresy odpoczynku
  • Systemy i rozkłady czasu pracy
  • Praca w godzinach nadliczbowych
  • Praca w porze nocnej
  • Praca w niedziele i święta
 • Urlopy pracownicze
  • Urlopy wypoczynkowe
  • Urlopy bezpłatne
 • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 • Zatrudnianie młodocianych
  • Przepisy ogólne
  • Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego
  • Dokształcanie
  • Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe
  • Szczególna ochrona zdrowia
  • Urlopy wypoczynkowe
  • Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Podstawowe obowiązki pracodawcy
  • Prawa i obowiązki pracownika
  • Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy
  • Maszyny i inne urządzenia techniczne
  • Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia
  • Profilaktyczna ochrona zdrowia
  • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
  • Szkolenie
  • Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
  • Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi
  • Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy
 • Układy zbiorowe pracy
  • Przepisy ogólne
  • Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy
  • Zakładowy układ zbiorowy pracy
 • Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
  • Przepisy ogólne
  • Postępowanie pojednawcze
  • Sądy pracy
 • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
 • Przedawnienie roszczeń
 • Przepisy końcowe

Michał Wysocki

Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Skrypt z tekstu ustawy

Wyjątkowe opracowanie całości Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dla wszystkich, którzy cenią szybką i efektywną naukę!

Książka zawiera 47 stron w formacie A4, na których zawarto opracowanie wszystkich części kodeksu.

Praktyczna publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów prawa i kierunków pokrewnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób, które chciałyby przy minimalnym nakładzie środków poznać tę dziedzinę prawa.

KUP KSIĄŻKĘ

Z MATERIAŁÓW Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny skryptu: aktualny (ostatnia weryfikacja: 2 lipca 2021 r.)

Dla kogo?
 • Studenci prawa i kierunków pokrewnych
 • Aplikanci zawodów prawniczych
 • Pełnomocnicy procesowi
 • Opiekunowie i kuratorzy
 • Osoby zainteresowane prawem rodzinnym
Dlaczego warto?
 • Przejrzysta forma
 • Opracowanie całości Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • Prosty, zrozumiały język
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika
 • Cena w granicach jednego piwa w pubie
O książce

Liczba stron: 47

Format: PDF (A4)

Data wydania: 26 sierpnia 2020 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Skrypt z tekstu ustawy to kompleksowe opracowanie tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z materialnym prawem rodzinnym. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy tego aktu prawnego. Publikacja jest efektem kilkunastoletniego doświadczenia autora w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych. Dopracowana i przystępna forma sprawia, że nauka KRO nigdy nie była tak prosta! Stan prawny: 2 lipca 2021 r.

KUP KSIĄŻKĘ

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

Spis treści
 • Wstęp
 • Skróty
 • Małżeństwo
  • Zawarcie małżeństwa
  • Prawa i obowiązki małżonków
  • Małżeńskie ustroje majątkowe
   • Ustawowy ustrój majątkowy
   • Umowne ustroje majątkowe
   • Przymusowy ustrój majątkowy
  • Ustanie małżeństwa
  • Separacja
 • Pokrewieństwo i powinowactwo
  • Przepisy ogólne
  • Rodzice i dzieci
   • Pochodzenie dziecka
   • Stosunki między rodzicami a dziećmi
  • Przysposobienie
  • Obowiązek alimentacyjny
 • Opieka i kuratela
  • Opieka nad małoletnim
   • Ustanowienie opieki
   • Sprawowanie opieki
   • Nadzór nad sprawowaniem opieki
   • Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki
  • Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie
  • Kuratela

Michał Wysocki

Kodeks wykroczeń – Skrypt z tekstu ustawy

Wyjątkowe opracowanie całości Kodeksu wykroczeń dla wszystkich, którzy cenią szybką i efektywną naukę!

Książka zawiera 62 strony w formacie A4, na których zawarto opracowanie wszystkich części kodeksu – ogólnej i szczególnej.

Praktyczna publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów prawa i kierunków pokrewnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób, które chciałyby przy minimalnym nakładzie środków poznać tę dziedzinę prawa.

KUP KSIĄŻKĘ

Z MATERIAŁÓW Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny skryptu: aktualny (ostatnia weryfikacja: 2 lipca 2021 r.)

Dla kogo?
 • Studenci prawa i kierunków pokrewnych
 • Aplikanci zawodów prawniczych
 • Pełnomocnicy procesowi
 • Pracownicy organów ścigania
 • Osoby zainteresowane prawem wykroczeń
Dlaczego warto?
 • Przejrzysta forma
 • Opracowanie całości Kodeksu wykroczeń
 • Prosty, zrozumiały język
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika
 • Cena w granicach jednego piwa w pubie
O książce

Liczba stron: 62

Format: PDF (A4)

Data wydania: 17 sierpnia 2020 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Kodeks wykroczeń – Skrypt z tekstu ustawy to kompleksowe opracowanie tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z materialnym prawem wykroczeń. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy tego aktu prawnego. Publikacja jest efektem kilkunastoletniego doświadczenia autora w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych. Dopracowana i przystępna forma sprawia, że nauka KW nigdy nie była tak prosta! Stan prawny: 2 lipca 2021 r.

KUP KSIĄŻKĘ

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

Spis treści
 • Wstęp
 • Skróty
 • Część ogólna
  • Zasady odpowiedzialności
  • Kary, środki karne i zasady ich wymiaru
  • Zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego
  • Warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu
  • Przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz zatarcie ukarania
  • Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych
  • Stosunek do ustaw szczególnych
 • Część szczególna
  • Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
  • Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym
  • Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
  • Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
  • Wykroczenia przeciwko osobie
  • Wykroczenia przeciwko zdrowiu
  • Wykroczenia przeciwko mieniu
  • Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów
  • Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej
  • Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego
  • Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji
  • Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe

Michał Wysocki

Page 1 of 11

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén & Nauka prawa