Wyjątkowe opracowanie całości Kodeksu karnego dla wszystkich, którzy cenią szybką i efektywną naukę!

Książka zawiera 132 strony w formacie A4, na których zawarto opracowanie wszystkich części kodeksu – ogólnej, szczególnej i wojskowej.

Praktyczna publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów prawa i kierunków pokrewnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób, które chciałyby przy minimalnym nakładzie środków poznać tę dziedzinę prawa.

KUP KSIĄŻKĘ

Z MATERIAŁÓW Lex Manual skorzystano już
ponad 80.000 razy

Stan prawny skryptu: aktualny (ostatnia weryfikacja: 7 sierpnia 2020 r.)

Dla kogo?
 • Studenci prawa i kierunków pokrewnych
 • Aplikanci zawodów prawniczych
 • Pełnomocnicy procesowi
 • Pracownicy organów ścigania
 • Osoby zainteresowane prawem karnym
Dlaczego warto?
 • Przejrzysta forma
 • Opracowanie całości Kodeksu karnego
 • Prosty, zrozumiały język
 • Profesjonalne przygotowanie przez zawodowego pełnomocnika
 • Cena w granicach jednego piwa w pubie
O książce

Liczba stron: 132

Format: PDF (A4)

Data wydania: 7 sierpnia 2020 r.

Autor: adwokat Michał Wysocki

Kodeks karny – Skrypt z tekstu ustawy to kompleksowe opracowanie tego aktu prawnego, które w łatwy do przyswojenia sposób przybliża regulacje związane z prawem karnym materialnym. Opracowanie podzielone jest zgodnie z chronologią kodeksu i zawiera wszystkie kluczowe elementy tego aktu prawnego. Publikacja jest efektem kilkunastoletniego doświadczenia autora w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych. Dopracowana i przystępna forma sprawia, że nauka KK nigdy nie była tak prosta! Stan prawny: 7 sierpnia 2020 r.

KUP KSIĄŻKĘ

ŚCIĄGNIJ DARMOWY FRAGMENT

Spis treści
 • Wstęp
 • Skróty
 • Część ogólna
  • Zasady odpowiedzialności karnej
  • Formy popełnienia przestępstwa
  • Wyłączenie odpowiedzialności karnej
  • Kary
  • Środki karne
  • Przepadek i środki kompensacyjne
  • Zasady wymiaru kary i środków karnych
  • Powrót do przestępstwa
  • Środki związane z poddaniem sprawcy próbie
  • Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych
  • Środki zabezpieczające
  • Przedawnienie
  • Zatarcie skazania
  • Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą
  • Objaśnienie wyrażeń ustawowych
  • Stosunek do ustaw szczególnych
 • Część szczególna
  • Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne
  • Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
  • Przestępstwa przeciwko obronności
  • Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
  • Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu
  • Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
  • Przestępstwa przeciwko środowisku
  • Przestępstwa przeciwko wolności
  • Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania
  • Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
  • Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
  • Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
  • Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
  • Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
  • Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
  • Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum
  • Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu
  • Przestępstwa przeciwko ochronie informacji
  • Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
  • Przestępstwa przeciwko mieniu
  • Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym
  • Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
 • Część wojskowa
  • Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy
  • Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej
  • Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny wojskowej
  • Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z podwładnymi
  • Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z uzbrojeniem
  • Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby
  • Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu

Michał Wysocki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *